ΤΑ ΝΕΑ
   

  

Βγάζει από πάνω του τα σημάδια του χρόνου

το Τζαμί Καλούτσανης

Αναδημοσίευση από εδώ          

Αλλάζει η εικόνα στην πλατεία της Καλούτσανης με τις παρεμβάσεις αποκατάστασης στο Τζαμί να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αναδεικνύοντας τις προοπτικές αναβάθμισης της ευρύτερης περιοχής, που τις τελευταίες δεκαετίες έχει παραμεληθεί.

Παρά τη μεταλλική προστατευτική περίφραξη, που μπήκε τους τελευταίους μήνες, μπορεί κανείς να διακρίνει την πρόοδο των εργασιών που φαίνεται να κινούνται εντός των χρονοδιαγραμμάτων, με στόχο την ολοκλήρωση του έργου έως το τέλος του 2025, 100 χρόνια μετά την κήρυξη του μνημείου ως διατηρητέο από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Το έργο με τίτλο «Στερέωση και αποκατάσταση του Τζαμιού Καλούτσανης Ιωαννίνων και συντήρηση τοιχογραφιών και ξυλόγλυπτων – γύψινων στοιχείων του», που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης με 2,2 εκ. ευρώ, εντάσσεται στο πλαίσιο της δράσης «Πολιτιστικές διαδρομές σε εμβληματικούς αρχαιολογικούς χώρους», με την ευθύνη του υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού και φορείς υλοποίησης τη Διεύθυνση Συντήρησης αρχαίων και νεώτερων μνημείων και τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων.


 

Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο, το έργο υλοποιείται μέσω δύο υποέργων. Το πρώτο με τίτλο «Στερέωση και αποκατάσταση του Τζαμιού» έχει ως κύριο γνώμονα τη διατήρηση της αυθεντικότητας, καθώς και της ιστορικής, αρχιτεκτονικής, δομικής και καλλιτεχνικής αξίας του τεμένους. Στόχο της πρότασης αποκατάστασης αποτελεί η ανάδειξη των αυθεντικών μορφολογικών, αρχιτεκτονικών και δομικών χαρακτηριστικών του μνημείου, τα οποία, παρά τις πολλαπλές αλλοιώσεις, διασώζονται σε μεγάλο βαθμό και μπορούν να καταστούν πλήρως αναγνώσιμα. Προτείνονται μέτρα για την αντιμετώπιση των φθοροποιών παραγόντων και κυρίως για την ενίσχυσή του έναντι των καταπονήσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον.

Συγκεκριμένα, το υποέργο περιλαμβάνει στερέωση και αποκατάσταση του τρούλου, ενίσχυση των τοιχοποιών της ανωδομής και των θεμελίων με αρμολογήματα και ενέματα, τοποθέτηση ανοξείδωτων ράβδων, αποκατάσταση ανοιγμάτων, συντήρηση και αντικατάσταση φθαρμένων ξυλοδεσιών, τοποθέτηση ξύλινων κουφωμάτων, ανακατασκευή της θύρας εισόδου, επίχριση επιφανειών, επαναφορά του δαπέδου στην αρχική στάθμη, αποκατάσταση των ΒΑ και ΒΔ προστώων με καθαίρεση στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, αποκάλυψη τμήματος κιόνων, ενίσχυση θεμελίωσης, ανακατασκευή ξύλινων δαπέδων, στεγών και επικάλυψη με σχιστόπλακες, ενίσχυση του φέροντα οργανισμού του μιναρέ, διαμόρφωση ράμπας προσβασιμότητας, διευθέτηση ομβρίων και τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων.

Στο πλαίσιο του δεύτερου υποέργου με τίτλο «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης τοιχογραφιών, ξύλινων – ξυλόγλυπτων και γύψινων στοιχείων Τζαμιού Καλούτσιανης – Καλού Τσεσμέ», οι εργασίες συντήρησης του διάκοσμου του Τζαμιού χωρίζονται σε δύο φάσεις, σωστικές επεμβάσεις συντήρησης πριν την έναρξη των αναστηλωτικών επεμβάσεων και σε εργασίες συστηματικής συντήρησης.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιούνται εργασίες αφαίρεσης νεότερων επιζωγραφίσεων στερέωσης και συντήρησης του ζωγραφικού διάκοσμου, προστασίας του διάκοσμου και των τμημάτων των μιχράμπ και μινμπάρ. Η συστηματική συντήρηση περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού, στερέωσης, αποκατάστασης, συμπλήρωσης του υποστρώματος και του ζωγραφικού στρώματος και των αντίστοιχες εργασίες για τα γύψινα-ξύλινα και ξυλόγλυπτα στοιχεία, καθώς και αισθητική αποκατάστασή τους. Επίσης, πρόκειται να καθαριστούν, αποκατασταθούν και στερεωθούν οι χάρτινες επιγραφές.


 

 

 

      αριθμός επισκεπτών