ΤΑ ΝΕΑ

        Η ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, η «ατμομηχανή» της αποδημίας, συσπειρώνει τις πιο υγιείς, ανιδιοτελείς δυνάμεις που μάχονται συντονισμένα για δημοκρατία και συλλογικότητα στους συλλόγους μας, για πολιτισμό χωρίς εμπορευματοποίηση, σεβασμό της λαϊκής μας παράδοσης, για ανάπτυξη προς όφελος του λαού.

Συστηματικά, τα τελευταία χρόνια οργανώνουμε και προωθούμε συζητήσεις, βαθαίνουμε τον προβληματισμό μας σε μια σειρά βασικά ζητήματα που απασχολούν άμεσα, είτε έμμεσα την οργανωμένη Ηπειρωτική αποδημία.

Θεωρούμε ότι είμαστε πλέον έτοιμοι, να γενικεύσουμε τους προβληματισμούς μας αυτούς και σε ενιαίο πλαίσιο να αρχίσουμε να απαντούμε στα ερωτήματα που ακολουθούν και σε πολλά ακόμη.

Ελάτε, ενημερώστε και συγχωριανούς, συμπατριώτες, φίλους να έλθουν την Τετάρτη 24 Ιουνίου στις 7μμ, στο ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΠΕΙΡΩΤΩΝ (Κλεισθένους 15, 7ος όροφος) στη μεγάλη συγκέντρωση της ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ.

Συνοπτικά ορισμένα από τα ερωτήματα όπως είναι αποτυπωμένα στη συνημμένη πρόσκληση μας (ας την προωθήσουμε όπου θεωρούμε καλό):

  • Ποιά η αναγκαιότητα ύπαρξης σήμερα των Ηπειρωτικών συλλόγων της αποδημίας;
  • Ποιος ο ρόλος των αδελφοτήτων κατά χωριό καταγωγής; Ποιο το περιεχόμενο λειτουργίας τους;
  • Οι σύλλογοι Ηπειρωτών στον Δήμο διαμονής αντιπροσωπεύουν την παροικία των καταγόμενων από την Ήπειρο; Με ποιόν τρόπο λειτουργίας; Πως συνδέονται με την υπόλοιπη οργανωμένη αποδημία; Ποια η σχέση τους με την τοπική διοίκηση;
  • Εξετάζουμε ζητήματα πολιτισμού ως στοιχείο της καθημερινότητας της Ηπειρώτικης λαϊκής οικογένειας της αποδημίας. Ποια η σχέση της παράδοσης με τον πολιτισμό του σήμερα;
  • Οι Ηπειρώτες εκτός Ηπείρου δικαιούνται να ενδιαφέρονται, να συμμετέχουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της Ηπείρου και των Ηπειρωτών που μένουν μόνιμα στη γενέτειρα; Ζητήματα κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης της Ηπείρου.
  • Οι δευτεροβάθμιοι φορείς (Ομοσπονδίες) και η τριτοβάθμια οργάνωση (ΠΣΕ). Σχέσεις με τα πρωτοβάθμια σωματεία και μεταξύ τους.

 

Για τη Γραμματεία της Ηπειρωτικής Συσπείρωσης

Σωτήρης Κολιούσης

Α’ Αντιπρόεδρος ΔΣ ΠΣΕ

 

 

 

    αριθμός επισκεπτών