ΤΑ ΝΕΑ

ΠΡΑΜΑΝΤΑ 14/9/2021       

Βέλγιο και Ολλανδία οι αγορές - στόχοι του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων

 

Το Βέλγιο και η Ολλανδία είναι οι δύο αγορές-χώρες στο εξωτερικό, που επέλεξε ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων για να προχωρήσει σε στοχευμένες δράσεις τουριστικής προβολής, προώθησης και παρουσίασης του προορισμού και του τουριστικού προϊόντος  του δήμου.

Με δεδομένο ότι η εξάπλωση σε παγκόσμια κλίμακα της υγειονομικής κρίσης σε επίπεδο πανδημίας από τον ιό SARS-Cov2 (covid-19) κατά τους προηγούμενους μήνες έχει εξαιρετικά δυσμενείς επιπτώσεις στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, μεταξύ άλλων και αυτής του τουρισμού, κρίθηκε σκόπιμο να αναπτυχθεί μια νέα δυναμική δράση προώθησης και προβολής, κυρίως στο εξωτερικό, με άμεσο στόχο την επανατοποθέτηση του Δήμου Βορείων Τζουμέρκων στις κυριότερες επιλογές για την τουριστική δραστηριότητα.

Η δράση θα αναπτυχθεί σε τρία επίπεδα και το ποσό που θα διαθέσει ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων από τον προϋπολογισμό του, υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Το πρώτο κομμάτι του έργου αφορά τον σχεδιασμό, τη δημιουργία και την παραγωγή οπτικού υλικού παρουσίασης, προβολής – προώθησης  και επικοινωνιακών μηνυμάτων του τουριστικού προϊόντος της περιοχής των Βορείων Τζουμέρκων, για  παρουσίαση σε εξειδικευμένες ομάδες επαγγελματιών του εξωτερικού (στην αγγλική γλώσσα). Οι επιλεγμένες εικόνες ή και βίντεο της παρουσίασης θα είναι από εναέριες και επίγειες λήψεις διαφορετικών σημείων ενδιαφέροντος (φυσικά τοπία, πολιτιστικοί χώροι, παραδοσιακοί οικισμοί, τοπικά προϊόντα, γαστρονομία, καταλύματα κ.ά.) σε συνεργασία και με αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος υλικού του δήμου και της τοπικής Ένωσης ξενοδόχων – επαγγελματιών του κλάδου.

Το δεύτερο κομμάτι συνίσταται στη μελέτη διερεύνησης - ανάλυσης, καταγραφής και  στοιχειοθέτησης επιλεγμένου ενδιαφέροντος τουριστικών γραφείων, επαγγελματικών  εκπροσώπων τουρισμού, φορέων, οργανισμών κ.ά., που δραστηριοποιούνται στις επιλεγμένες αγορές στόχους του Βελγίου και της Ολλανδίας.

Πάνω στο υλικό που θα παραχθεί και στη μελέτη που θα εκπονηθεί, θα βασιστεί το τρίτο μέρος της δράσης, που έχει να κάνει με την οργάνωση, τον συντονισμό, τη συμμετοχή και την παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής σε αλλεπάλληλες προγραμματισμένες επιχειρηματικές  συναντήσεις (Β2Β) με εκπροσώπους τουρισμού, επαγγελματικούς φορείς και εξειδικευμένα ΜΜΕ του  Βελγίου και της Ολλανδίας.

«Στόχος μας είναι η αύξηση του βαθμού προβολής, αναγνωρισιμότητας και διείσδυσης της περιοχής σε επιλεγμένες αγορές του εξωτερικού, η συνεργασία με σημαντικούς διεθνείς φορείς-επαγγελματίες των αντιστοίχων  κλάδων  και κοινοτήτων του τουρισμού για την ανάδειξη της περιοχής και την εδραίωση του προορισμού «Τζουμέρκα», καθώς και η δυναμική πολιτική συνεργασιών εξωστρέφειας του προορισμού. Με αυτό τον τρόπο η περιοχή των Τζουμέρκων μπορεί να γίνει ένας σημαντικός πόλος έλξης ξένων επισκεπτών, που θα αναζητούν ένα ποιοτικό, διαφοροποιημένο και ασφαλή προορισμό, ιδιαίτερα στη μετά Covid-19 εποχή», αναφέρει σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων Ιωάννης Σεντελές.

   
  

  

 

      αριθμός επισκεπτών