ΤΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Προς:  Ομοσπονδίες-Αδελφότητες -Συλλόγους

 μέλη της Π.Σ.Ε.

Υπόψη Προέδρου

(Για ενημέρωση των αντιπροσώπων στην Π.Σ.Ε.)

 

 ΕΤΗΣΙΑΣ  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

                        

 

Η  Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, καλεί  σε  Ετήσια Τακτική   Γενική Συνέλευση  

όλους τους  αντιπροσώπους των Σωματείων - μελών της, την

              Κυριακή 20 Μαρτίου 2011 και ώρα 9π.μ, 

στο Πνευματικό Κέντρο Ηπειρωτών (Κλεισθένους 15, 7ος όροφος, Αθήνα) .

 

 ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   

  1.Έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ.  

    2. Οικονομικός απολογισμός

    3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής

    4. Έγκριση πεπραγμένων 

 

  

  Στη Γ.Σ. συμμετέχουν  τα ταμειακά εντάξει μέλη με τους νόμιμους αντιπροσώπους.

Παρακαλούνται τα διοικητικά συμβούλια  να

τακτοποιήσουν εγκαίρως τις εκκρεμότητές τους - άρθρο 11, παρ. 3,4,5 -  και να

ενημερώσουν τους αντιπροσώπους τους να πάρουν μέρος στη συνέλευση.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη Κυριακή 27  Μαρτίου την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα.

 

 

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

     

Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας                   

 

                                         Κώστας Αλεξίου                                                                       Ιπποκράτης Μιχ. Κατσένης

     

 

    αριθμός επισκεπτών