ΤΑ ΝΕΑ

Την Δευτέρα 14 Απριλίου 2008 και ώρα 8.30 μ.μ. 
στη Ζωσιμαία Παιδαγωγική Ακαδημία, στα Γιάννενα,
ο Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος,
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
θα μιλήσει με θέμα:

"Παιδεία και φιλοσοφία στις Σχολές των Ιωαννίνων -17ος - 18ος-,  αιώνας,
σύμφωνα με χειρόγραφες πηγές".

Θα παρουσιασθούν ανέκδοτα φιλοσοφικά χειρόγραφα
Λογικής, Φυσικής και Μαθηματικών που προέρχονται από:

  • τον Ιατροφιλόσοφο Νικόλαο Κεραμέα,
  • τον Βησσαρίωνα Μακρή,
  • τον Αναστάσιο Παπαβασιλόπουλο,
  • τον Γεώργιο Σουγδουρή,
  • τον Αλέξιο Σπανό και
  • τον Ευγένιο Βούλγαρη. 

Επίσης θα ανακοινωθούν ανέκδοτα τεκμήρια για την
καταδίκη του Γεωργίου Σουγδουρή
από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως.
 
 

 

 

Ο Κωνσταντίνος Θ. Πέτσιος είναι και Διευθυντής του :
Εργαστηρίου Ερευνών Νεοελληνικής Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    αριθμός επισκεπτών