ΤΑ ΝΕΑ

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

Αθήνα  8-6-2011               

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Απρόσμενη εξέλιξη για τη  "Στέγη του Ηπειρώτη"

    

Απρόσμενη ήταν η με αριθ.2592/2010 απόφαση του Δ. Τμήματος του Συμβουλίου Επικρατείας, σύμφωνα με το διατακτικό της οποίας ακυρώθηκε η υπ’ αριθ. 119/96 απόφαση του κεντρικού ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών δυνάμει της οποίας είχε παραχωρηθεί Δωρεάν στην Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου έκταση τεσσάρων στρεμμάτων από το κτήμα Καλογρέζας, Αμαρουσίου, για τον λόγω, ότι το εν λόγω ταμείο δεν είχε την νομική ευχέρεια της Δωρεάν παραχώρησης στην ΚΕΔ, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε κατά χρήση στην Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, έναντι καταβληθέντος τιμήματος. Συνακόλουθα λοιπόν ακυρώθηκαν και η υπ’ αριθ. 22474/13-9-96 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που ενέκρινε την ως άνω Δωρεά ως και η κοινή με αριθ. 122962/19-9-96 απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας.

Το Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος συνήλθε έκτακτα στις 8-6-2011 ασχολήθηκε με το εν λόγω θέμα και αποφάσισε ομόφωνα, να αναθέσει σε επιτροπή νομικών την μελέτη του όλου θέματος μετά την ως άνω εξέλιξη και η επιτροπή αυτή να εισηγηθεί στο Δ.Σ. τα επόμενα στάδια που θα πρέπει να ακολουθηθούν.

Το Δ.Σ. της ΠΣΕ θα αγωνιστεί με όλες του τις δυνάμεις έτσι ώστε το όνειρο των Ηπειρωτών για απόκτηση Ηπειρωτικής Στέγης να γίνει πραγματικότητα.

 

Το γραφείο Τύπου της ΠΣΕ

 

     

 

    αριθμός επισκεπτών