ΤΑ ΝΕΑ

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ

 Αθήνα  26-5-2010          

 

          Εν όψη των κινητοποιήσεων καθολικά της τοπικής κοινωνίας, της περιοχής  Πέρδικας Θεσπρωτίας και των Συβότων, για  να αποτραπεί η ήδη σχεδιασμένη διέλευση αγωγού φυσικού αερίου απ’ την, ειδικού φυσικού κάλλους περιοχή αυτή. Και επειδή  κατά το παρελθόν η ΠΣΕ όπως και τώρα θεωρεί τη διέλευσή του  απ’ την Ήπειρο ως μια απ’ τις βασικές υποδομές ανάπτυξής της  με  βασικές προϋποθέσεις:

  1. τη μη όχληση του περιβάλλοντος και

  2. τη διανεμητική προϋπόθεση του αγωγού

          Επειδή  στο ήδη προταθέν από τη ΔΕΠΑ σχέδιο  και οι δυο ανωτέρω όροι δεν εξυπηρετούνται  αλλά αντίθετα, τόσο το περιβάλλον που  τίθεται σε άμεσο κίνδυνο, όσο και καμιά πρόβλεψη διανομής  υφίσταται .

          Γι’ αυτό ομόφωνα το Δ.Σ  στη συνεδρίασή του  την Τετάρτη  25-5-2010   αποφάσισε:

  1. Συμπαρίσταται στο δίκαιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας της περιοχής, για την αποτροπή του  έργου αυτού  το οποίο θα  βλάψει ανεπανόρθωτα με τις καταστρεπτικές συνέπειές του  το περιβάλλον, όπως και το  μοναδικό πόρο της ανάπτυξής του  δηλαδή τον τουρισμό. 

  2. Απαιτεί απ’ την πολιτεία την άμεση  αναθεώρηση του  τρόπου  και τόπου διέλευσης του αγωγού και την εξεύρεση κατάλληλων συνθηκών που θα εξυπηρετούν τα αυτονόητα, δηλαδή τις δύο παραπάνω  αδιαπραγμάτευτες θέσεις της ΠΣΕ. 

 

    αριθμός επισκεπτών