ΤΑ ΝΕΑ

Ο Ηπειρώτης που διαμένει στην Καστοριά Βασίλης Σμπόνιας
μας έστειλε το παρακάτω μήνυμα, τον ευχαριστούμε
και το δημοσιεύουμε

Αγαπητοί συμπατριώτες, σας χαιρετώ. Σας συγχαίρω για την ιστοσελίδα σας, βρίσκω εξαιρετικά στοιχεία στις καταχωρήσεις και πιστεύω ότι έτσι προβάλλεται με τον καλύτερο τρόπο η Ήπειρος. Σας ενημερώνω για την παρακάτω ραδιοφωνική εκπομπή του Συλλόγου Ηπειρωτών Καστοριάς και σας παρακαλώ, αν αυτό είναι εύκολο, να καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα σας.

Με πατριωτικούς χαιρετισμούς

Βασίλης Σμπόνιας

epirusmusic@radioargos.gr

 


Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο    Ο Δ Ο Ι Π Ο Ρ Ι Κ Ο

Σ Τ Η Ν   Η Π Ε Ι Ρ Ο

Α Π Ο  Τ Ο   Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο

Η Π Ε Ι Ρ Ω Τ Ω Ν   Κ Α Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

ΚΑΘΕ ΤΕΤΑΡΤΗ  6.00 μ.μ.- Μεσάνυχτα και κάτι

Ρ Α Δ Ι Ο  -  Α Ρ Γ Ο Σ   9 7 , 4

Επικοινωνία : epirusmusic@radioargos.gr

 


ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: www.radioargos.gr

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΒΑΣ. ΣΜΠΟΝΙΑΣ

ΤΗΛ. ΕΚΠΟΜΠΗΣ  : 2467041493 - 6930442055

 

    αριθμός επισκεπτών