ΤΑ ΝΕΑ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

 

Μυτιλήνη, 21/02/2011             

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διετές Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική μέσω διαδικτύου (e-counseling)

 

Η Συμβουλευτική αποτελεί κλάδο των ανθρωπιστικών σπουδών, που έχει σκοπό την παροχή βοήθειας, υποστήριξης, ενδυνάμωσης και πληροφόρησης σε άτομα, ομάδες, οργανισμούς και επιχειρήσεις, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, διλήμματα και δυσκολίες στη λήψη ορθών, σταθμισμένων και ώριμων αποφάσεων. Αναλυτικότερα, έχει σκοπό την διαχείριση ατομικών και κοινωνικών κρίσεων, την επίτευξη ομαλής επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ προσώπων και ομάδων, όπου κι αν αυτές δραστηριοποιούνται, την κατανόηση των ατομικών ενεργειών, των κινήτρων και του εαυτού και φυσικά του κοινωνικού, εργασιακού και οικογενειακού περιβάλλοντος. .........

…… περισσότερα σε μορφή pdf   εδώ

 

    αριθμός επισκεπτών