ΤΑ ΝΕΑ

  

Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων

Κάστρο, 452 21 Ιωάννινα

Tηλ.: 2651025989, 2651039580, Fax:  2651039349

E-mail: bmi@culture.gr , http://8eba.culture.gr

   

   

  

 

    

    

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  

 

  

Σας γνωστοποιούμε την έναρξη λειτουργίας της ιστοσελίδας

της 8ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στη διαδικτυακή διεύθυνση

http://8eba.culture.gr

Σε αυτήν μπορείτε να διαβάσετε σύντομες περιγραφές των σημαντικότερων

μνημείων και αρχαιολογικών χώρων των νομών Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας και

παράλληλα να βρίσκετε πρακτικές πληροφορίες καθώς και νέα για το έργο

και τις δράσεις της Υπηρεσίας μας.

   

 

    αριθμός επισκεπτών