Η ομιλία της Sahra Wagenknecht (Dielinke)

σχετικά με την Ελλάδα