«Χίοι εν Χορώ», μαγείρεψαν 1.000 μερίδες για τους πρόσφυγες