ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ

και θα ΖΕΙ όσο οι άνθρωποι θα παλεύουν για να αποκτήσουν

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

και για τη διατήρηση αυτών των πανανθρώπινων αγαθών

Πορεία Πολυτεχνείο 17-11-2016

 

μερικά στιγμιότυπα της μεγάλης πορείας,

από το Πολυτεχνείο στην Αμερικάνικη Πρεσβεία

στις 17 Νοέμβρη 2016

  

  

οι θόρυβοι που θα ακουστούν είναι από την κάμερα.

η πορεία έληξε χωρίς παρεμβάσεις των ΜΑΤ