Εγκύκλιος-σκάνδαλο: Μεγάλες μειώσεις σε όλες τις επικουρικές συντάξεις

Αναδημοσίευση από ΙΣΚΡΑ        

 


  

Όπως καταγγέλλει η Ένωση για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ), εγκύκλιος του υπουργού Εργασίας δίνει εντολή στις υπηρεσίες του υπουργείου και στον e-ΕΦΚΑ όλες οι επικουρικές συντάξεις (παλιές και νέες) να επανυπολογίζονται με δεδομένες τις περικοπές του 2012, που έχουν όμως κριθεί αντισυνταγματικές!
Το υπουργείο Εργασίας παρεμβαίνει σε εκκρεμούσα δίκη, αφού αναμένεται απόφαση επί της «πιλοτικής» δίκης που δικάστηκε ενώπιον του ΣτΕ στις 10/1/2020.

Η ανακοίνωση της ΕΝΥΠΕΚΚ:

Με την υπ’αριθ.πρωτ. Φ80020/10553/Δ16.οικ.265/15-4-2020 σημερινή του Εγκύκλιο ο υπουργός Εργασίας κ.Ιωάννης Βρούτσης δίνει εντολή στις υπηρεσίες του υπουργείου, καθώς και στον e-ΕΦΚΑ που εποπτεύει, όλες οι «παλαιές» επικουρικές συντάξεις να επανυπολογιστούν και οι «νέες» επικουρικές να επανυπολογίζονται πλέον, με δεδομένες και ισχύουσες -όπως αναφέρει- τις περικοπές των ν. 4051/2012, 4052/2012, 4093/2012 και 3986/2011!!

Όμως, για τις περικοπές των συντάξεων, καθώς και για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) έχουν αποφανθεί ήδη από το 2015 και το 2017 τα Ανώτατα Δικαστήρια της χώρας! Πιο συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας με την υπ’αριθ. 2287/2015, αλλά και η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου με την υπ’αριθ. 244/2017 απόφαση, έχουν κηρύξει τις περικοπές των συντάξεων (επικουρικών και κύριων) του 2012, παράνομες και αντισυνταγματικές.

Οι αποφάσεις αυτές των Ανωτάτων Δικαστηρίων, όχι μόνο δεν έτυχαν υλοποίησης από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά τις αγνοεί και ο υπουργός Εργασίας και ολόκληρη η σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ!!

Άλλωστε τις παρέβλεψε και το φθινόπωρο του 2019, όταν μετά από αίτησή του (δεύτερη κατά σειρά) ενώπιον του ΣτΕ, κατάφερε να εκδικαστεί «πιλοτική» δίκη στις 10/1/2020 για να κριθεί ΠΑΛΙ το ίδιο νομικό ζήτημα, αν δηλαδή οι περικοπές του 2012 για τις επικουρικές συντάξεις (αλλά και για τις κύριες) είναι αντισυνταγματικές ή όχι.

Και αφού έχει κριθεί η αντισυνταγματικότητα των περικοπών στις επικουρικές συντάξεις το 2012 ΔΥΟ φορές (από τις Ολομέλειες ΣτΕ και ΕλΣυν) και εκκρεμούσης ακόμη της έκδοσης απόφασης επί της συζητηθείσας στις 10/1/2020 «πιλοτικής» δίκης, ΟΛΩΣ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ και ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ο υπουργός εργασίας ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΕΙ ΚΑΤΑ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟ στην ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης!!

Με την έκδοση της σκανδαλώδους σημερινής Εγκυκλίου, ο υπουργός Εργασίας κ. Ιωάννης Βρούτσης δίνει εντολή στις υπηρεσίες του Υπουργείου του και στον e-ΕΦΚΑ που εποπτεύει, να επανυπολογίσουν τις παλιές επικουρικές συντάξεις και να υπολογίζουν εφεξής τις νέες, θεωρώντας ως νόμιμες, συνταγματικές και ισχύουσες τις περικοπές του 2012!!

Συγκεκριμένα στην υπ’ αριθ. πρωτ. Φ80020/10553/Δ16.οικ.265/15-4-2020 εγκύκλιο αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Κατόπιν αυτού, από 1.10.2019, οι εν λόγω επικουρικές συντάξεις, κατά ρητή νομοθετική πρόβλεψη, συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες στις 31.12.2014 διατάξεις, δηλαδή με βάση τους νόμους 4024/2011 (άρθρο 2, παρ. 3 και 4), 4051/2012 (άρθρο 6, παρ. 2-5), 4052/2012 (άρθρο 42, παρ. 1), 4093/2012 (άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαρ. ΙΑ5, περ. 1) και την κράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης υπέρ ΑΚΑΓΕ, όπου αυτή επιβάλλεται (άρθρο 44, παρ. 13 ν. 3986/2011).».

Η ΕΝΥΠΕΚΚ καλεί τον υπουργό Εργασίας να αποσύρει πάραυτα την παράνομη εγκύκλιο και να αναμένει την έκδοση της απόφασης επί της πιλοτικής δίκης ενώπιον του ΣτΕ στις 10/1/2020!!

Ιδού ολόκληρη η Εγκύκλιος!

https://www.forin.gr/articles/article/32583/f80020-10553-d16-oik-265-2020