Στιχοι:

Σπύρου Μήτση  Ιεροψάλτου των Κτισμάτων μέχρι 104 ετών.

 

Ο ήλιος πάει, βασίλεψεν και το σκοτάδι απλώθη

Κι οι βιόλες στην αυλή πως έχουν μαραζώσει.

Και περιμένουν την αυγή  για ν` ανατείλει πάλι.

Ο ήλιος, ο ζωοδότης, να πάρουν ζωή και χάρη.

ΕΜΕΙΣ

Εμείς, που ζούμε με τν ήλιο αγγαλιασμένοι,

εμείς, που σβήνουμε τη δίψα μας σε γάργαρες πηγές.

Εμείς, που λέμε το τραγούδι σαν τα` αηδόνι.

Πως μπορούμε να ζήσομε σαν το καναρίνι στο κλουβίι,

που περιμένει τη δίψα του να σβάσει.

Να του βάλουν λίγο ζεστό νερό,

\ ζεστό κι` αυτό, μη του γιάνει λίγο την φωνή.

Και δεν ευχαριστεί φίλοι μου τα αφεντικά του?

  


 Σ.Σ. Θεωρώ ότι είναι μια καλή και έξυπνη γελοιογραφία για το Πάσχα.
Θα έρθει όμως μια μέρα που  θα βγούμε στους δρόμους να διεκδικήσουμε
τα αυτονόητα αιτήματα για όλο το Λαό.