ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(Συνεδρία αριθμ. 997/6/12-9-2013)

 

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  σε κοινή συνεδρίαση με εκπροσώπους των συλλόγων και φορέων του Ιδρύματος και με μόνο θέμα τη Διαθεσιμότητα του Διοικητικού προσωπικού αποφάσισε:

1.    Καθιστά για μία ακόμη φορά σαφές ότι στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν υπάρχει πλεονάζον προσωπικό που θα μπορούσε να τεθεί σε διαθεσιμότητα, αλλά αντίθετα υπάρχει ήδη σημαντική έλλειψη προσωπικού με αρνητικές επιπτώσεις στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο του Ιδρύματος. Πιο συγκεκριμένα, στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων υπηρετούν 274 διοικητικοί υπάλληλοι, οι οποίοι καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες στις 7 Σχολές και τα 15 Τμήματα του Ιδρύματος. Η έλλειψη σε προσωπικό προκύπτει από την αξιολόγηση των ακαδημαϊκών μονάδων, από το Οργανόγραμμα του Ιδρύματος, αλλά ακόμη και από τη μέθοδο αξιολόγησης που έχει θέσει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2.    Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λαμβάνοντας υπόψη το δίκαιο των αιτημάτων των διοικητικών υπαλλήλων και λόγω των γενικότερων προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο, αναστέλλει συμβολικά τη λειτουργία του Ιδρύματος τη Δευτέρα 16 και την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου 2013 ενώ την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2013 αναστέλλει το διοικητικό έργο του Πανεπιστημίου, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία της για την επαπειλούμενη διαθεσιμότητα διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συντονίζει τη δράση του με τα άλλα Πανεπιστήμια της χώρας.

3.    Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει την έντονη αντίδρασή της για τη μη διάθεση πιστώσεων για διδάσκοντες Π.Δ. 407/80, γεγονός που οδηγεί στην αδυναμία κάλυψης των διδακτικών κενών σε Τμήματα με μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ, καθώς και στην απομάκρυνση νέων επιστημόνων που έχουν προσφέρει σημαντικότατο έργο στο Πανεπιστήμιο κατά τα προηγούμενα έτη.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απευθύνεται στην ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και την Κυβέρνηση, εκφράζοντας την αγωνία της για την επιχειρούμενη αποδυνάμωση των ΑΕΙ μέσω της απομάκρυνσης διοικητικού προσωπικού, τη στιγμή που τα ελληνικά Πανεπιστήμια συνεχίζουν να προσφέρουν ένα σοβαρό εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στην ελληνική κοινωνία. Τέλος, η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει την αλληλεγγύη της στον αγώνα των διοικητικών υπαλλήλων και καλεί την πανεπιστημιακή κοινότητα να βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα.

 

 

Ιωάννινα, 12 Σεπτεμβρίου 2013

Από την Πρυτανεία

--------------------------------------------------------------------

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα

Πληροφορίες: Γραμματεία Πρυτανείας

Τηλ.: 26510-07446, 07319, Fax: 26510 07200

e- mail: prytania@cc.uoi.gr