ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

(Συνεδρία αριθμ. 998/7/20-9-2013)

 

 

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει τη ριζική αντίθεσή της στην ένταξη διοικητικών υπαλλήλων του Ιδρύματος σε καθεστώς διαθεσιμότητας, χωρίς να ληφθούν υπόψη αριθμητικά και αξιολογικά κριτήρια των διοικητικών δομών που το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καθόρισε.

Η υλοποίηση της διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, θέτει ολοσχερώς σε κίνδυνο τις διοικητικές λειτουργίες σημαντικών δομών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων που προσφέρουν εκτός από το διοικητικό, εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο.

Η Σύγκλητος του Ιδρύματος με αγωνία απευθύνεται στην ελληνική κοινωνία, τους φοιτητές και τους γονείς των φοιτητών και υπογραμμίζει ότι, κάτω από τις συνθήκες αυτές, τίθεται άμεσα σοβαρός κίνδυνος της συνολικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Για τους λόγους αυτούς, η Σύγκλητος αποφασίζει τη συμβολική αναστολή της λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων τη Δευτέρα και Τρίτη 23 και 24 Σεπτεμβρίου, λόγω διαπιστωμένης αντικειμενικής αδυναμίας λειτουργίας των υπηρεσιών του. Η Σύγκλητος θα συνεδριάσει εκτάκτως την Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, για να εξετάσει, σε συντονισμό με τα άλλα 7 πληττόμενα Πανεπιστήμια, τις δυσμενείς εξελίξεις που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα.

Καλεί την Πολιτεία να αντιληφθεί, έστω και τώρα, ότι ο χώρος της Παιδείας δεν αντέχει τέτοιες καταστροφικές ενέργειες, με τις οποίες διαλύονται τα καλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας, που παράγουν πάνω από το 80% της έρευνας και συμμετέχουν σε υψηλές θέσεις στις διεθνείς λίστες αξιολόγησης. Οι καταστροφικές συνέπειες για τα Πανεπιστήμια, που με κόπο δημιουργήθηκαν από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, θα χρειαστούν προσπάθειες πολλών ετών για να αντιμετωπιστούν.

Ιωάννινα, 20 Σεπτεμβρίου 2013

Από την Πρυτανεία

--------------------------------------------------------------------

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 451 10 Ιωάννινα

Πληροφορίες: Γραμματεία Πρυτανείας

Τηλ.: 26510-07446, 07319, Fax: 26510 07200

e- mail: prytania@cc.uoi.gr