ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ                           

    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ                               

 

Ιωάννινα, 17.10.2011    

 

 

                   

Οι εξελίξεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, όπως απορρέουν από την οικονομική κρίση

Δήλωση Δημάρχου Ιωαννίνων Φίλιππα Φίλιου


 Φίλιππας Φίλιος

Οι εξελίξεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, όπως απορρέουν από την οικονομική κρίση, αποτέλεσαν το βασικό αντικείμενο στη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Ιωαννιτών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή διαπιστώνει ότι η κοινωνική πολιτική συρρικνώνεται συνεχώς και θεωρεί επιβεβλημένη τη στήριξη από το κράτος δράσεων πρόνοιας και αλληλεγγύης.

Θεωρεί ότι η συρρίκνωση του εισοδήματος των εργαζομένων του δημόσιου τομέα, αλλά και του ιδιωτικού επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και περιορίζει ακόμη περισσότερο τη δραστηριότητα των μικρομεσαίων, των επαγγελματιών και των εμπόρων της περιοχής μας.

Διαπιστώνει ότι οι πολίτες βρίσκονται σε αδιέξοδο και αγωνιούν καθώς δεν μπορούν να ξέρουν τις εξελίξεις της επόμενης μέρας.

Αποτέλεσμα της οικονομικής κατάστασης είναι η αδυναμία συμπολιτών μας να ανταποκριθούν σε αυτά που νομίμως πρέπει να συνεισφέρουν στο Δήμο.

Η Εκτελεστική Επιτροπή θεωρεί ότι οι διαρθρωτικές αλλαγές είναι επιβεβλημένες, ορισμένες μάλιστα έπρεπε να είχαν γίνει πολλά χρόνια πριν.

Οι συντεταγμένες μορφές πάλης είναι αυτές που μπορούν σήμερα να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα. Αντίθετα οι μεμονωμένες και αποσπασματικές πράξεις προκαλούν αντιθέσεις, εντάσεις και οξύτητες.

Η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων έχει επισημάνει τις μεγάλες δυσκολίες στην εφαρμογή του Καλλικράτη. Δυσκολίες τόσο στον διαδικαστικό τομέα, που προκαλούν προβλήματα στους εργαζόμενους, τους ανθρώπους με τους οποίους συναλλάσσεται ο Δήμος και στη Δημοτική Αρχή, αλλά και στον οικονομικό. Χρήματα που οφείλονται από τον Θησέα, ΣΑΤΑ και τακτική επιχορήγηση (ΚΑΠ) δεν έχουν αποδοθεί στο Δήμο, ενώ η ρύθμιση δανείων καθυστερεί αδικαιολόγητα.

Αποτέλεσμα αυτής της οικονομικής κατάστασης είναι να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία του Δήμου. Καθίσταται αδύνατη η υλοποίηση μικρών έργων και η επίλυση προβλημάτων καθημερινότητας. Είναι εξαιρετικά δύσκολη η κάλυψη των υποχρεώσεων προς τρίτους, ενώ δεν μπορεί να γίνει κανένας σοβαρός σχεδιασμός για το προσεχές διάστημα. Μοναδικό πεδίο δράσης αποτελεί το ΕΣΠΑ όπου εκεί ο Δήμος έκανε σημαντικά βήματα.

Η Δημοτική Αρχή Ιωαννίνων θα μεταφέρει την κατάσταση αυτή, τόσο στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου όσο και στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, προκειμένου να υπάρξει κοινή γραμμής πλεύσης όλων των ΟΤΑ της χώρας.

Υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρεί υποχρέωσή της να συμπαραταχθεί με τους κοινωνικούς αγώνες των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη, ημέρα γενικής απεργίας, δεν θα λειτουργήσουν όλες οι υπηρεσίες του Δήμου. Κλειστό θα παραμείνει και το κεντρικό δημαρχείο. Η προγραμματισμένη για την ίδια ημέρα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί στις 24 Οκτωβρίου.