Οι Φιλοσοφικές Σκέψεις μου
αλλά και του καθενός μας