Χαστούκι από την Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών:

Δεν κόβουμε κανένα ρεύμα

  

Αναδημοσίευση από Πολίτες ενάντια στα Χαράτσια Όλοι μαζί μπορούμε  

Δράμα

10 Δεκεμβρίου 2011

Συνδιάσκεψη Προεδρείων

Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων

στη Δράμα

  

ΨΗΦΙΣΜΑ

  

  

    

Η Πανελλήνια Ένωση Συνδέσμων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, έχοντας υπ΄ όψιν την επιβολή Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) μέσω της Δ.Ε.Η. Δηλώνουμε ότι είμαστε αντίθετοι στην παραπάνω εισφορά η οποία πλήττει άμεσα τα λαϊκά εισοδήματα, θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με όλους τους φορείς που είναι αντίθετοι στην εισφορά και δεν θα συμμετάσχουμε σε οποιαδήποτε ενέργεια κατακερματίζει τους συμπολίτες μας.

   

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ

να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και οποιαδήποτε συμμετοχή σε εργασίες διακοπής της ηλεκτρικής παροχής.