Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη"


Κείμενα του Δημήτρη Ρόκου

για την Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη,

την Παιδεία και τα Πανεπιστήμια:

   

      


 

Ρόκος, Δ., 2015. To whom it may concern: Πηγαίνοντας "ισοτίμως" προς τον Ιούνιο του 2015.

Ρόκος, Δ., 2014. Πέντε θεμελιώδη ερωτήματα για την ανάπτυξη, Εκδήλωση Περιοδικού ‘Αρδην’, Αθήνα, 9 Απριλίου 2014.

Ρόκος, Δ., Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στην Ελλάδα στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης. Αίτια, Ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, Δράσεις και Προοπτικές, Εναρκτήρια Ομιλία στο ομότιτλο 7ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π, ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π, Μέτσοβο, 12 έως 15 Σεπτεμβρίου 2013

Ρόκος Δ., 2013. Μπορούν να υπάρξουν βιώσιμα μοντέλα ανάπτυξης στις ορεινές περιοχές στον αστερισμό της "βιώσιμης" ανάπτυξης; Η θεωρία και η πράξη της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης, Προσκεκληµένη εισήγηση, “Ελληνογερµανικό Αναπτυξιακό Συνέδριο” του Ιδρύµατος Μεσογειακών Μελετών και του Ιδρύµατος Fridrich Ebert, Ιωάννινα 14-15 Ιουνίου 2013.

Koroneos C. J. and Rokos D., 2012. Sustainable and Integrated Development—A Critical Analysis, Sustainability, 4: 141-153, doi:10.3390/su4010141.

Ρόκος Δ., 2012. Η ολική πλανητική κρίση, η ελληνική εμπειρία και η ανάγκη για ριζική ανατροπή των κυρίαρχων "αναπτυξιακών" στερεοτύπων. Ουτοπία, τ. 96, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2011, σελ. 183-200  και Τετράδια, τ. 61, Χειμώνας-Άνοιξη 2012, σελ. 117-134.

Ρόκος, Δ. 2011. Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το Χτες στο Αύριο, Εναρκτήρια Ομιλία στο 5ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Παιδεία, Έρευνα, Τεχνολογία. Από το Χτες στο Αύριο», Μέτσοβο, 27-30 Σεπτεμβρίου 2007, Εκδόσεις Ε.Μ.Π., Αθήνα.

Ρόκος, Δ., 2011. Φύση και Πολιτισμός. Θεμέλια, Συλλογικές Πρωτοβουλίες και Δράσεις για μια Ανάπτυξη που αξίζει να ζήσουμε, Ημερίδα με θέμα: «Τα άφθαρτα νερά και η προβληματική της ανάπτυξης», 4 Ιουνίου 2011, Διεθνές Κέντρο Συγγραφέων και Μεταφραστών Ρόδου.

Ρόκος, Δ., 2010. Για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, τον Πολιτισμό και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, «Ευτυχισμός: Τιμή στον Ερατοσθένη Γ. Καψωμένο», Τιμητικός Τόμος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τον Ομ. Καθηγητή Ερ. Καψωμένο, Ιωάννινα.

Ρόκος, Δ., 2010. Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το τελευταίο οχυρό αντίστασης της κριτικής σκέψης, Ουτοπία, Τ.92, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010.

Ρόκος Δ., 2009. Δημόσιο Πανεπιστήμιο, Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Αφιέρωμα στον Καθηγητή Σάκη Καραγεωργα, Οροπέδιο, Αθήνα.

Ρόκος, Δ., 2008. "Το δημόσιο Πανεπιστήμιο στα χρόνια της ασυδοσίας των αγορών. Αντιστάσεις και Κερκόπορτες", Πρακτικά 4ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης "Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης", Πάτρα 6-8.10.2006, (Μπουζάκης Σ. επιμ.), Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα.

Ρόκος, Δ., 2006. Τα πανεπιστήμια αντιστέκονται στην εμπορευματοποίηση της παιδείας ως θεμελειακού θεσμού μόρφωσης και πολιτισμού, Ουτοπία, Τ. 69, Μάρτιος – Απρίλος 2006.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­-----------------------------------------

Στον δικτυακό τόπο του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου "Περιβάλλον και Ανάπτυξη:

http://environ.survey.ntua.gr/en/ 

 

κάθε ενδιαφερόμενος μελετητής μπορεί να βρει κείμενα για την Ολοκληρωμένη, Αξιοβίωτη, Ενδογενή και Αποκεντρωμένη Ανάπτυξη στη διεύθυνση:

http://environ.survey.ntua.gr/en/text-for-complete-development.html 

_______________________________________________________

Στον δικτυακό τόπο του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών πολιτισμών:

http://www.ntua.gr/MIRC/

μπορείτε να βρείτε σε ppt την παρουσίαση του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. και στοιχεία για το ιστορικό, τις δράσεις του καθώς και  τα πλήρη πρακτικά των ανά τριετία συνεδρίων του για την Παιδεία, την Έρευνα, την Τεχνολογία, τον Πολιτισμό, την Αποκεντρωμένη Ανάπτυξη, την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Ηπείρου κ.λπ.

_______________________________________________________
Στον δικτυακό τόπο:

http://drokos.webnode.gr/

μπορείτε να βρείτε γενικότερα κείμενα για την Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη, το Ολοκληρωμένο Αναπτυξιακό Κτηματολόγιο, την Πολιτική Γης, την Γεωπολιτική, τις Ολοκληρωμένες Αποδόσεις της Φυσικής και Κοινωνικοοικονομικής Πραγματικότητας, τους Ολοκληρωμένους Αναδασμούς , την Παιδεία, την Έρευνα και την Τεχνολογία κ.λπ., που ενδεχομένως θα μπορούσαν να σας ενδιαφέρουν.

 

  
    αριθμός επισκεπτών