Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη"


 

                                                                           
    
     

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)
του Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ (Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 559, τ.Β, 15.5.2001)

   

2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (DOCUMENTARIES)

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΘΟΔΩΡΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΑΡΘΡΟ 1.

Μετά την επιτυχία του 1ου Διαγωνισμού ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2011, το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΜΕ.Κ.Δ.Ε του Ε.Μ.Π.) για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισμών, στο πλαίσιο των σκοπών του, δηλαδή της πολυδιάστατης ενίσχυσης της διεπιστημονικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πολιτισμικής αποστολής του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., αποφάσισε να διοργανώσει τον 2ο Διαγωνισμό Ταινιών Τεκμηρίωσης για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, με στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια ξαναζωντανέματος της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών, στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης.

Το Ίδρυμα αφιερώνει το Διαγωνισμό στο μεγάλο δημιουργό Θόδωρο Αγγελόπουλο και το πολύτιμο για την πατρίδα μας έργο του.

Οι ταινίες οι οποίες θα βραβευτούν, αλλά και ειδικά επιλεγμένες ταινίες, θα προβληθούν στην εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του 2ου Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Πολυτεχνείου (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.), στην πατρίδα των Ιδρυτών και μεγάλων Ευεργετών του, το Μέτσοβο.

 

ΑΡΘΡΟ 2.

Είναι ένας ανοικτός διαγωνισμός προς τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες σκηνοθέτες και παραγωγούς ταινιών και τους φοιτητές Σχολών Κινηματογράφου και Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. της χώρας.

 

ΑΡΘΡΟ 3.

Οι ταινίες που θα υποβληθούν στο 2ο Διαγωνισμό του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:


α) Να έχουν ολοκληρωθεί μετά το 2011 και να μην έχουν προβληθεί δημόσια στην Ελλάδα (στο διαδίκτυο ή/και σε τοπικό ή εθνικό φεστιβάλ) μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.


β) Η συνολική διάρκεια της ταινίας να μην υπερβαίνει τα είκοσι (20) λεπτά μαζί με τους τίτλους.

 

γ) Η ταινία τεκμηρίωσης να αφορά στις ορεινές περιοχές γενικότερα και/ή να διαδραματίζεται σε ορεινή περιοχή της Ελλάδας. Η θεματολογία της θα πρέπει να αναφέρεται, με ολοκληρωμένο τρόπο από την οπτική του δημιουργού της, σε ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω πεδία, (για τα οποία το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. με την υποστήριξη στο παρελθόν της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ιωαννίνων και σήμερα της Περιφέρειας Ηπείρου και του Δήμου Μετσόβου έχει οργανώσει, σε συνεργασία και με το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., από το 1993 έξι διεπιστημονικά διαπανεπιστημιακά Συνέδρια και πληθώρα σχετικών εκδηλώσεων):

 

1.      Ολοκληρωµένη και Αποκεντρωµένη (οικονοµική, κοινωνική, πολιτική, πολιτισµική και τεχνική/τεχνολογική) Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών σε αρµονία και µε σεβασµό στο περιβάλλον. Εναλλακτικές, συλλογικές, δημιουργικές πρωτοβουλίες και δράσεις.

2.      Ξαναζωντάνεµα και βελτίωση της «ολικής» ποιότητας ζωής στις Ορεινές Περιοχές. Στρατηγικές και Πολιτικές αντιμετώπισης του Δημογραφικού Προβλήματος.

3.      Συµβολή στην ανάπτυξη ντόπιας παραγωγής νέων χρήσιμων για τον άνθρωπο και φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και προϊόντων στις Ορεινές Περιοχές. Η αξία της μεταποίησης, τυποποίησης, προβολής και διάθεσης των προϊόντων αυτών από ελεύθερους συνεταιρισμούς παραγωγών. Ολοκληρωμένοι Αναδασμοί.

4.      Φυσικά και Ανθρώπινα Διαθέσιμα των Ορεινών Περιοχών. Συνεταιριστικές συλλογικές πρωτοβουλίες, Διερεύνησης, Απογραφής και Αξιοποίησης των Ορυκτών, Υδατικών και Γεωθερμικών πόρων τους, με τη συμβολή των κατοίκων και των επιστημόνων της διασποράς.

5.      Προβλήματα των Ορεινών Περιοχών. Εγκατάλειψη, Πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Κατολισθήσεις. Επιπτώσεις από μεγάλα Τουριστικά και Τεχνικά Έργα.

6.      Η συμβολή των Μηχανικών και των Διεπιστηµονικών, Ερευνητικών και Μελετητικών Ομάδων, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των Ορεινών Περιοχών.

7.      Η ανάγκη αναθεώρησης του αναπτυξιακού «δρόμου» των τελευταίων δεκαετιών. Οι θεμελιακές αξίες, πολιτικές και επιλογές της Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των ορεινών περιοχών και πώς αυτές επηρεάζουν και μπορούν να επηρεάσουν διαχρονικά, το ξαναζωντάνεμά τους.

 

δ) Κάθε σκηνοθέτης / παραγωγός έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό με περισσότερες από μία ταινίες.

 

ε) Κάθε σκηνοθέτης / παραγωγός έχει τη δυνατότητα να λάβει γνώση των υλικών των σχετικών Συνεδρίων στη διαδικτυακή διεύθυνση του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.: www.ntua.gr/MIRC αλλά και κάθε σχετική πληροφορία στα γραφεία του ΜΕΚΔΕ του Ε.Μ.Π., στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πατησίων 42, Κτήριο Τεχνικής Υπηρεσίας, 2ος όροφος, τηλ. 2107723944 (κυρία Α. Γεροντέλη).

 

ΑΡΘΡΟ 4.

Υποχρεωτικά, οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν:

α) Βιογραφικό σημείωμα του σκηνοθέτη και του παραγωγού.

β) 2 ψηφιακές φωτογραφίες του σκηνοθέτη και του παραγωγού σε υψηλή ανάλυση (300dpi) που θα δημοσιευτούν από το γραφείο Τύπου του Διαγωνισμού.

γ) 2 αντιπροσωπευτικές ψηφιακές φωτογραφίες από την ταινία σε υψηλή ανάλυση (300dpi).

δ) συμπληρωμένη σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση συμμετοχής (δημοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.: www.ntua.gr/ΜΙRC).

 


ΑΡΘΡΟ 5.

α) Τα παραπάνω δικαιολογητικά (άρθρο 4) μαζί με δύο αντίτυπα DVD της ταινίας πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου 2013 στη διεύθυνση:

 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Επιτροπή Διαγωνισμού Ταινιών Τεκμηρίωσης

Πατησίων 42, 10682, Αθήνα

Κτ. Τεχνικής Υπηρεσίας 2ος όροφος

(Υπόψη Καθηγητή Δ. Ρόκου)

 

β) Από τη στιγμή που έχει κατατεθεί η δήλωση συμμετοχής και η ταινία, δεν επιτρέπεται η  απόσυρσή της  από τον σκηνοθέτη ή τον παραγωγό για οποιοδήποτε λόγο (μη πρόκριση, αντίρρηση ως προς τη σειρά προβολής κ.α.).

γ) Τα έξοδα αποστολής των δικαιολογητικών για την συμμετοχή στο Διαγωνισμό επιβαρύνουν τους δημιουργούς.

δ) Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν έχει κόστος εγγραφής

ΑΡΘΡΟ 6.

α) Η αξιολόγηση των ταινιών γίνεται από την Κριτική Επιτροπή του 2ου Διαγωνισμού του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. (Την Κριτική Επιτροπή του 1ου Διαγωνισμού Ταινιών απετέλεσαν ο Μισέλ Δημόπουλος, κριτικός κινηματογράφου και πρώην Διευθυντής του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης ως Πρόεδρος και οι Αλέξης Γρίβας, κινηματογραφιστής, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, σκηνοθέτης και Δημήτρης Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π., ως μέλη). Οι βραβευμένες και οι ειδικά επιλεγμένες ταινίες θα προβληθούν στην ειδική εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού (η διεξαγωγή της οποίας θα ανακοινωθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.: www.ntua.gr/ΜΙRC ) και τέσσερις από αυτές θα βραβευθούν (όπως ορίζεται στη συνέχεια στο άρθρο 7).

 

β) Η Επιτροπή του Διαγωνισμού και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. διατηρούν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το υλικό που θα παραλάβουν από τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες για την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού, για γενικότερη εκπαιδευτικού, ερευνητικού και πολιτισμικού (όχι εμπορικού) χαρακτήρα αξιοποίηση, καθώς και για τη δημιουργία σχετικής ψηφιακής βιβλιοθήκης.

 

γ) Η Επιτροπή του Διαγωνισμού δεν ευθύνεται για ενδεχόμενη απώλεια υλικού πριν ή μετά το πέρας του Διαγωνισμού και σε καμιά περίπτωση δεν οφείλει να επιστρέψει το υλικό που της έχει αποσταλεί.

 

δ) Το πρόγραμμα και η σειρά προβολής των ταινιών καθορίζονται από την Επιτροπή του Διαγωνισμού.

 

ΑΡΘΡΟ 7.

Τα βραβεία του 2ου Διαγωνισμού Ταινιών Τεκμηρίωσης του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών χρηματοδοτούνται από τους πόρους του Ιδρύματος ως εξής:

 

·      ένα πρώτο βραβείο με χρηματική ενίσχυση 4.000 €, εξ ημισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό,

·      ένα δεύτερο βραβείο με χρηματική ενίσχυση 3.000 €, εξ ημισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό,

·      ένα τρίτο βραβείο με χρηματική ενίσχυση 2.000 €, εξ ημισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό και

·      έναν έπαινο με χρηματική ενίσχυση 1.000 €, εξ ημισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό.

 

ΑΡΘΡΟ 8.

Όλες οι ταινίες οι οποίες θα επιλεγούν να προβληθούν, στην ειδική εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, θα λάβουν σχετική βεβαίωση.

 

ΑΡΘΡΟ 9

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π: www.ntua.gr/MIRC

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το:

Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Ε.Μ.Π.

Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Επιτροπή Διαγωνισμού Ταινιών Τεκμηρίωσης

Καθηγητής Δ. Ρόκος ή κυρία Αγγελική Γεροντέλη

Πατησίων 42, 10682, Αθήνα

Τηλ 210 7723944, 210 7723448, 210 7723945

Email:

mirc@central.ntua.gr

drdrok@central.ntua.gr

ageron@central.ntua.gr

   

  
    αριθμός επισκεπτών