Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη"


                                                                           
    
     

  

7ο ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Με τη συνεργασία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

12-15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΜΕΤΣΟΒΟ

«Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ»

Αιτίες, Ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, Δράσεις και Προοπτικές

  

Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013

18.00-19.30 Υποδοχή και εγγραφή των συνέδρων

Άνοιγμα έκθεσης αφισών του 7ου Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

 

19.30-21.30 Εναρκτήρια Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Προεδρείο:

Αλ. Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου

Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ν.Τσομπίκος, Δήμαρχος Μετσόβου

• Εναρκτήρια προσφώνηση του Ομότιμου Καθηγητή Ε.Μ.Π. Δ. Ρόκου

• Χαιρετισμός του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλ. Καχριμάνη

• Χαιρετισμός του Δημάρχου Μετσόβου Ν.Τσομπίκου

• Χαιρετισμός του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Καθηγητή Τρ. Αλμπάνη

• Χαιρετισμός του Προέδρου Ε.Σ.Μ.Α. και μέλους του Δ.Σ. του Ιδρύματος

Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. Απ. Μπίσα

• Κήρυξη της έναρξης των εργασιών του Συνεδρίου από τον Πρύτανη του Ε.Μ.Π. Καθηγητή Σ. Σιμόπουλο

 

Εναρκτήριες ομιλίες

• «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στην Ελλάδα στα Χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης. Αιτίες, Ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, Δράσεις και Προοπτικές», από τον Ομότιμο Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Δ. Ρόκο, Επιστημονικό Υπεύθυνο του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

• «Οι ορεινές περιοχές στη μέγγενη της κρίσης: Που μπορεί να στηριχτεί μια αναγεννητική πορεία;», από τον Καθηγητή του Ε.Μ.Π. Δ. Καλιαμπάκο, Συντονιστή της 2ης κατεύθυνσης σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών», η οποία λειτουργεί στο ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο.

  

Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου 2013

9.30-11.30 1η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Προεδρείο:

Σ. Σιμόπουλος, Καθηγητής και Πρύτανης Ε.Μ.Π.

Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Θ. Ξανθόπουλος, «Σκιαγραφία και ρίζες της κοινωνικοοικονομικής κρίσης»

Θ. Πάκος, «Νεοφιλελευθερισμός και οικονομική κρίση»

Ερ. Καψωμένος, «Η παγκόσμια κρίση. Το Δυτικό οικονομικό μοντέλο και το Μεσογειακό πολιτισμικό πρότυπο»

Γ. Λιοδάκης, «Μια ανατομία της σημερινής κρίσης και οι νέοι προσανατολισμοί μιας κοινωνικής αναδιοργάνωσης»

Σπ. Λιούκας, «Πρωταθλητές της Κρίσης: Μαθήματα από Περιπτώσεις Πετυχημένων Ελληνικών Εταιρειών»

Χ. Μουτσόπουλος, «Ελληνικό “σύστημα”...υγείας. Quo Vadis; »

Συζήτηση

11.30-12.00 Διάλειμμα

 

12.00-14.00 2η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Προεδρείο:

Θ. Ξανθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής και τ. Πρύτανης Ε.Μ.Π.

Απ. Μπίσας, Πρόεδρος Ε.Σ.Μ.Α., Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος

Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Δ.-Δ. Μπαλοδήμος, Ομότιμος Καθηγητής και τ. Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π.

Ι. Παλλήκαρης, «Πανεπιστήμιο των Ορέων (ΠτΟ)»

Α. Ανδρεόπουλος, «Προβληματισμοί και Προοπτικές για την “Πράσινη Ανάπτυξη”»

Λ. Πυργιώτης, Χρ. Λαδιάς, «Η στρατηγική της έξυπνης εξειδίκευσης στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της περιόδου 2014-2020»

Θ. Μαλκίδης, «Οικονομική κρίση και ανάπτυξη της περιφέρειας»

Μ. Μάρκου, Ε. Μίχα, Π. Σαμαρτζής, Ελ. Παναγιωτάτου, «Διαμορφώνοντας δημόσιο λόγο και χώρο. Κριτική αποτίμηση μιας ερευνητικής εμπειρίας, σε περίοδο κρίσης»

Χ. Μπότσαρης, Χρ. Λαδιάς, Χρ. Γενιτσαρόπουλος, Β. Βαμβακά, «Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα και περιφερειακή ανάπτυξη. Η περίπτωση της Ελλάδας»

Συζήτηση

14.00-16.00 Διάλειμμα

 

16.00-18.00 3η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Προεδρείο:

Δ.-Δ. Μπαλοδήμος, Ομότιμος Καθηγητής και τ. Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π.

Α. Σιόλας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Κοσμήτορας Σ.Α.Τ.Μ.

Ηλ. Ζούβιας, Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Δ. Φιλιππάκη, Ι. Σαγιάς, «Η κρίση δημόσιου χρέους και οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για το οικιστικό περιβάλλον. Η εμπειρία του συνηγόρου του πολίτη»

Χρ. Λαδιάς, Χρ. Γενιτσαρόπουλος, Ν. Χασάναγας, Αντ. Ομπαϊντού, «Η σχέση γεωργίας – περιβάλλοντος στο πλαίσιο της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης. Η περίπτωση της Θεσσαλίας»

Γ. Καρακατσάνης, «Φυσική Θεωρία του Χρήματος και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη»

Χ. Μπαλωμένου, Μ. Μαλιάρη, «Στήριξη των ΜΜΕ σε περιόδους κρίσης: εμπειρική διερεύνηση των προγραμμάτων ΤΕΜΠΜΕ στην περιοχή των Σερρών»

Π. Γιαννόπουλος, «Οι κοινοτικές χρηματοδοτήσεις προς τα ελληνικά πανεπιστήμια - ευλογία ή κατάρα; »

Χρ. Κορωναίος, Α. Ροϊνιώτη, Μ. Λοϊζίδου, «Η Χρήση Ενέργειας και οι Αέριοι Ρύποι σε Περίοδο Οικονομικής Κρίσης»

Συζήτηση

18.00-18.30 Διάλειμμα

   

18.30-20.30 4η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας

«Τα Πανεπιστήμια στον κόσμο και την Ελλάδα στα χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης»

Άκης Μουτσόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Θεμιστοκλής Ξανθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π., τ. Πρύτανης Ε.Μ.Π.

Δημήτρης Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Δημήτρης Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Συντονιστής)

 

Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου 2013

9.30-11.30 5η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Προεδρείο:

Ευστρ. Γαλανής, Ομότιμος Καθηγητής και τ. Αντιπρύτανης Ε.Μ.Π.

Α.-Μ. Μπαλοδήμου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Ι. Σαγιάς, Επίκ. Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Α. Δολόγλου, «Καλοκαιρινός τουρισμός στα Χιονοδρομικά Κέντρα της Ελλάδας: Μια πρόταση για άρση της εποχικότητας και αντιμετώπιση της κρίσης στις ορεινές περιοχές, με αφορμή παραδείγματα του τουρισμού εκτός χειμερινής περιόδου σε Χιονοδρομικά Κέντρα του εξωτερικού»

Β. Κώτσιος, Έ. Δημοπούλου, «Ολοκληρωμένη διερεύνηση των ζητημάτων ανάπτυξης και περιβάλλοντος σε ορεινές περιοχές. Η περίπτωση του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων»

Αν. Μπίσκα, Αν. Στρατηγέα, «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Οικονομική Κρίση - Η Πορεία προς το 2020»

Χρ.-Αλ. Παπαδοπούλου, Αν. Στρατηγέα, «Ορεινές Περιοχές και Οικονομική Ύφεση: Η Περίπτωση του Ορεινού Όγκου του Ταϋγέτου»

Ε. Μιχαηλίδου, Δ. Ρόκος, «Οι Ολοκληρωμένοι Αναδασμοί ως Εργαλείο Σχεδιασμών Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών στα Χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης»

Κ. Μπίσας, Β. Ασφή, Λ. Αγγέλου, «Πολυδιάστατη κρίση – πολυδιάστατες λύσεις: η δημιουργική σκέψη και ο σχεδιασμός ως εργαλεία ανάπτυξης»

Α. Αντωνίου, «Σχολικά κτήρια στην Κεφαλλονιά μέχρι το 1953: αρχιτεκτονική τεκμηρίωση – συμβολή στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος σε εποχή κρίσης»

Συζήτηση

11.30-12.00 Διάλειμμα

 

12.00-14.00 6η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Προεδρείο:

Π. Ζεντέλης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Α. Σιόλας, Καθηγητής Ε.Μ.Π., Κοσμήτορας Σ.Α.Τ.Μ.

Ε. Δημοπούλου, Επικ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Μ. Λάζογλου, Ε. Δημοπούλου, «Χωρικός Σχεδιασμός και Ανισότητες στην Εποχή της Πολυδιάστατης Κρίσης. Εφαρμογή στην Περιφέρεια Ηπείρου»

Κ. Οικονόμου, Α. Λίμπα, Γ. Οικονόμου, «Η ανάπλαση του δημόσιου χώρου ως μοχλός ανάπτυξης ακόμη και στην περίοδο της κρίσης»

Λ. Μάντζιου, «Η σχολή της Αρκαδίας»

Ιφ. Τριάντου – Καψωμένου, «H οικονομική κρίση στη Μεταπολεμική Ελλάδα μέσα από τα έργα των συγγραφέων της Αριστεράς: φαινόμενα και συμπτώσεις»

Κ. Ρόκος, «Πολυδιάστατη κρίση στην κοινωνία, κρίση και στην τέχνη; Για ποιους; »

Κ. Τσίπηρας, «Προσεγγίσεις της ιδέας της βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της αριστοτελικής φιλοσοφίας»

Αλ. Σιαπκαράς, «Εβδομογενής Οικονομία: Παράγοντες Συσσώρευσης και Αστάθειας»

Συζήτηση

14.00-16.00 Διάλειμμα

 

16.00-18.00 7η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Προεδρείο:

Απ. Μπίσας, Πρόεδρος Ε.Σ.Μ.Α., Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Π. Ζεντέλης, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Κ. Κουτσόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ελ. Μαΐστρου, Γ. Μαρίνου, Μ. Μπαλοδήμου, Αικ. Βαβάλιου, Χρ. Γιαννέλος,

Αν. Δαμπολιά, Μ.-Ελ. Δουκέρη, Χρ. Καρπάνου, Ν. Μιχαηλίδης, Χρ.

Μόρμορη, Γ. Παρασκευοπούλου, «Η ανάδειξη της κρυμμένης ιστορικής φυσιογνωμίας του Μετσόβου και η σημασία της στη σημερινή κρίση για μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική»

Γ. Ξανθός, Χρ. Λαδιάς, Χρ. Γενιτσαρόπουλος, «Μια Μέθοδος Πρόβλεψης των Πληθυσμιακών μεταβολών στις Ορεινές, Ημιορεινές και Πεδινές Κοινότητες της Ηπείρου»

Κ. Δάλλα, «Η μελέτη της επιχειρηματικότητας στο Δήμο Κόνιτσας ως βάση για την αποτελεσματική τόνωση της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιοχή»

Α.Μαχαίρα, Α.Λαμπρόπουλος, Φ.Σακελλάρης, Π.Ζεντέλης, «Τεχνική, Νομική, Οικονομική και Περιβαλλοντική Διάσταση του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού Κτιρίων στη δοκιμαζόμενη Αγορά Ακινήτων»

Α. Γεροντέλη, «Πρωτοβουλίες αλληλέγγυας, συνεργατικής, ανταλλακτικής οικονομίας. Μια εναλλακτική λύση στην πολυδιάστατη κρίση»

Α. Βενετσάνου, Π. Βεργούλης, Σ. Ευαγγελάτος, Μ. Μακαβέλου, Κ. Μπαστρογιάννη, Μ. Τογγελίδου, «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη Νομού Κεφαλληνίας»

Συζήτηση

18.00-18.30 Διάλειμμα

 

18.30-21.00 8η Συνεδρίαση, Μεγάλη Αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Προεδρείο:

Μ. Λοϊζίδου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Ν. Ασπράγκαθος, «Η επιστημονική έρευνα, η αυτοματοποίηση και η καπιταλιστική κρίση»

Ν. Κατσουλάκος, Δ. Καλιαμπάκος, «Διαμορφώνοντας μια ενεργειακή πολιτική για τις ορεινές περιοχές»

Ε. Αγγέλη, Β. Τσαμίλη, Κ. Βαμβουκάκης, «Οργανικά απόβλητα: πρόβλημα ή ευκαιρία στην Ελλάδα της πολυδιάστατης κρίσης; - Mία καινοτόμος αξιοποίησή τους»

Κ. Θεουλάκης, Ε. Μαντάς, Χρ. Μυστριώτη, «Τρόποι αντιμετώπισης της Ελληνικής κρίσης με βάση το παράδειγμα της Ισλανδίας»

Β. Δρόσος, Θ. Μαρούλης, «Διάνοιξη Δάσους και Εναλλακτικός Τουρισμός»

Β. Δρόσος, Ά. – Σ. Λιάμπας, «Σχεδιασμός των Έργων Διάνοιξης των Δασών για την Ορθολογική Αειφορική Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών»

  

Συζήτηση και κλείσιμο των εργασιών του Συνεδρίου.

  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

Α. Ανδρεόπουλος, Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ευστρ. Γαλανής, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Δ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ι. Κουμαντάκης, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Δ. Μαρίνος-Κουρής, Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Ν.-Χ. Μαρκάτος, Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Δ.-Δ. Μπαλοδήμος, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου

Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

του Ε.Μ.Π.

  

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σ. Σιμόπουλος, Καθηγητής, Πρύτανης του Ε.Μ.Π.

Α. Μοροπούλου Καθηγήτρια, Αντιπρύτανης του Ε.Μ.Π.

Ι. Αβαριτσιώτης Καθηγητής, Αντιπρύτανης του Ε.Μ.Π.

Κ. Μουτζούρης, Καθηγητής, Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π.

Θ. Ξανθόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής, Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π.

Α. Ανδρεόπουλος, Καθηγητής, Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π.

Ν. Μαρκάτος, Ομότιμος Καθηγητής, Πρώην Πρύτανης του Ε.Μ.Π.

Τρ. Αλμπάνης, Καθηγητής, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Αλ. Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου

Ν. Τσομπίκος, Δήμαρχος Μετσόβου

  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Ευστρ. Γαλανής, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Ερ. Καψωμένος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ι. Κουμαντάκης, Ομότιμος Καθηγητής, Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Δημ. Καλιαμπάκος, Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Κ. Κουτσόπουλος, Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Μ. Λοϊζίδου, Καθηγήτρια Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Ν. Μαρκάτος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Δ.-Δ. Μπαλοδήμος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Π. Νούτσος, Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ελ. Παναγιωτάτου, Ομότιμη Καθηγήτρια Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Ι. Βενέρης, Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου

Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Πολυτεχνείου (Υπεύθυνος του Συνεδρίου)

  

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Π. Ζεντέλης, Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Συντονιστής της Επιτροπής)

Απ. Μπίσας, Πρόεδρος του Ε.Σ.Μετσόβου και Μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ανάπτυξης του

ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Ηλ. Ζούβιας, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Δ. Ασημιανάκη, Ι.Δ.Α.Χ. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο

Ι. Βενέρης, Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Κ. Βασίλη-Βασιλείου, Διπλ. Α.Τ.Μηχ., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Μ.Π.

Α. Γεροντέλη, Περιβαλλοντολόγος, Μ.Δ.Ε. Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Ι.Δ.Α.Χ. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.Δ.Ε.

του Ε.Μ.Π.

Ε. Δημοπούλου, Επ. Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.

Π. Κολοκούσης, Δρ Α.Τ.Μηχ., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Μ.Π.

Μ. Κοφινάς, MA Industrial Design, Ε.Τ.Ε.Π. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., Μέτσοβο

Β. Κώτσιος, Υ.Δ. Ε.Μ.Π., MSc ΕΜΠ, MSc Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αν. Λαμπρόπουλος, Διπλ. Α.Τ.Μηχ., Ι.Δ.Α.Χ., Ε.Μ.Π.

Ε. Μιχαηλίδου, Γεωπόνος, Μ.,.Ε. Περιβάλλον και Ανάπτυξη, Ι.Δ.Α.Χ. Ε.Μ.Π., ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

Δ.-Δ. Μπαλοδήμος , Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Αν. Παπαγιάννη, Διπλ. Α.Τ.Μηχ., Ε.Ε.ΔΙ.Π., Ε.Μ.Π.

Ελ. Ρόκκου, Γεωπόνος, Προϊσταμένη Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου

Δ. Ρόκος, Ομότιμος Καθηγητής Ε.Μ.Π. (Υπεύθυνος του Συνεδρίου)

 

   

  
    αριθμός επισκεπτών