Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη"



  

ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15  105 52   ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ.:210-3243822 – Fax: 210 3243281

www.panepirotiki.com  - email: info@panepirotiki.com

 

Αθήνα 30/4/2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΦΡΑΓΜΑ ΑΒΑΡΙΤΣΑΣ (ΚΑΛΑΜΑ) ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

 

Το Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος, στη συνεδρίαση της Δευτέρας 28/4/2014, συζήτησε διεξοδικά την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου, Δυτ. Μακεδονίας περί έγκρισης  των  περιβαλλοντικών  όρων του σχεδιαζόμενου από την ΔΕΗ και την ιδιωτική εταιρεία «ΤΕΡΝΑ» υδροηλεκτρικού φράγματος στην περιοχή ΑΒΑΡΙΤΣΑ Θεσπρωτίας του ποταμού ΚΑΛΑΜΑ.

Στη συνεδρίαση διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω απόφαση (υπ’ αριθμ. 80859/3003/08/1/2014) δεν έλαβε υπ’ όψη:

·         Τις τεκμηριωμένες θέσεις της Διεύθυνσης Αλιείας της Π.Ε. Θεσπρωτίας,

·         Tις επιφυλάξεις της Διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών, της διεύθυνσης Δασών και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος καθώς και 

·         Tις απολύτως δικαιολογημένες αντιρρήσεις του Δήμου Φιλιατών και των  Τοπικών Κοινοτήτων, απέναντι στους οποίους τηρήθηκε αυταρχική και αλαζονική στάση της Διοίκησης, μολονότι επισημάνθηκαν εκ μέρους τους οι δυσμενείς επιπτώσεις του φράγματος στο οικοσύστημα του ποταμού, και στις αναπτυξιακές – παραγωγικές δυνατότητες των κατοίκων της περιοχής, χωρίς να υπάρχει κανένα θετικό όφελος για την τοπική κοινωνία και οικονομία.

Το ΔΣ της ΠΣΕ θεωρεί ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και η διαχείρισή του πρέπει να στοχεύει στο όφελος του λαού. Δεν είναι δυνατόν τα όποια έργα να σχεδιάζονται αποσπασματικά. Τα υδροηλεκτρικά φράγματα πρέπει εκ παραλλήλου με την παραγωγή ενέργειας να χρησιμεύουν για την άρδευση των εκτάσεων, για την αντιπλημμυρική προστασία, για την ήπια τουριστική ανάπτυξη και έχουν σχεδιασμό βάθους χρόνου. Εκείνο που σήμερα διαπιστώνεται είναι ότι το περιβάλλον και ειδικότερα οι υδάτινοι πόροι αντιμετωπίζεται ως εμπόρευμα και μάλιστα μιας χρήσης, με αποτέλεσμα την απόλυτη κατασπατάληση των πόρων αυτών προς όφελος κάποιων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Τέλος  το Δ.Σ. εκτίμησε ότι στην περίπτωση του συγκεκριμένου έργου αλλά και για άλλα παρόμοια έργα μικρής ισχύος σε όλα τα ποτάμια της Ηπείρου που αποτελούν τις αρτηρίες και το σφυγμό της ιδιαίτερης πατρίδας μας και που από την άλλη πλευρά βρίσκονται στο στόχαστρο μιας κλιμακούμενης κερδοσκοπικής λεηλασίας με καταστροφικές και ανεπανόρθωτες συνέπειες του συγκριτικού πλεονεκτήματος της ιδιαίτερης πατρίδας μας που είναι το περιβάλλον, απαιτούνται

·         Ο προσδιορισμός των χρήσεων γης επί των οχθών των ποταμών από το αρμόδιο Υπουργείο.

·         Και η μελέτη φέρουσας ικανότητας για τις διάφορες χρήσεις όλων των ποταμών και που, αναφερόμενοι στα φράγματα θα προσδιορίζει αριθμό μικρών υδροηλεκτρικών φραγμάτων, την ισχύ και την θέση αυτών, την παράλληλη χρήση τους ως αρδευτικών κλπ

Χωρίς όμως προσδιορισμό των παρόχθιων χρήσεων και της φέρουσας ικανότητας και  χωρίς διάλογο, η ΠΣΕ θεωρεί ότι αναιρούνται πάγιες αρχές της στον τρόπο διαχείρισης του περιβάλλοντος της Ηπείρου στο όνομα -δήθεν- της «ανάπτυξης».

Γι αυτό, το Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει να δηλώσει την αντίθεσή του στην κατασκευή του φράγματος στην Αβαρίτσα  και την αλληλεγγύη του στον αγώνα των φορέων για ανατροπή κατασκευής του εν λόγω έργου ταυτόχρονα δε  δηλώνει ότι αντιτίθεται  στην κατασκευή παρόμοιων έργων στο Καλαμά ή σε άλλα ποτάμια της Ηπείρου, αν δεν προηγηθούν οι παραπάνω δύο προϋποθέσεις.

 

Το Γραφείο Τύπου της ΠΣΕ.

 


 

 

 

 

   

  
    αριθμός επισκεπτών