Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη" 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)
για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και
των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών

Προς τους κοινωνικούς, επιστημονικούς, εκπαιδευτικούς
και αναπτυξιακούς φορείς της Ηπείρου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

7ο Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Συνέδριο του Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.
Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στα Χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης.
Αιτίες, Ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, Δράσεις και Προοπτικές

 

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο του θεσμού των ανά τριετία από το 1995, διεπιστημονικών, διαπανεπιστημιακών συνεδρίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., για επιστροφή  μέρους του χρέους μας στην πατρίδα των Ιδρυτών και μεγάλων Ευεργετών του Πολυτεχνείου μας, θα πραγματοποιήσουμε το 7o Συνέδριό μας στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.) στο Μέτσοβο, τον Σεπτέμβριο του 2013.

      

Το θέμα του 7oυ  διεπιστημονικού, διαπανεπιστημιακού συνεδρίου μας είναι :


Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στα Χρόνια της Πολυδιάστατης Κρίσης.
Αιτίες, Ευθύνες, Προτάσεις, Μέτρα, Δράσεις και Προοπτικές


Σας στέλνω την πρώτη ανακοίνωση για την ειδική θεματολογία και τις σχετικές γενικές και ειδικότερες πληροφορίες, καθώς και για την προκήρυξη διαγωνισμού αφίσας για το Συνέδριο, που έχουν αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

www.ntua.gr/MIRC/


Θα ήταν μεγάλη τιμή για μας να λάβετε ενεργό μέρος στις εργασίες του Συνεδρίου και σας παρακαλούμε να ενθαρρύνετε την υποβολή εισηγήσεων από μέλη σας τα οποία έχουν σχετικά ενδιαφέροντα και εμπειρίες.

Παρακαλούμε ακόμα, να δώσετε την ευρύτερη δυνατή δημοσιότητα με τους καταλληλότερους, κατά τη γνώμη σας, τρόπους και μέσα, στην επισυναπτόμενη πρώτη ανακοίνωση του συνεδρίου.

 

    Η πρώτη ανακοίνωση για την ειδική θεματολογία και τις σχετικές γενικές και ειδικότερες πληροφορίες pdf

    

Με ιδιαίτερη εκτίμηση
 
Καθηγητής Δ.Ρόκος

Υπεύθυνος του Συνεδρίου

  
    αριθμός επισκεπτών