Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη"


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)
για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος και
των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ SEEmore


Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π. είναι ενεργό μέλος του South Eastern European Mountain Research Network (SEEmore) το οποίο συστάθηκε τον Απρίλιο του 2009 από το Mountain Research Initiative.

Στόχος του δικτύου SEEmore είναι η προετοιμασία Συνθήκης για την Προστασία και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ακολουθώντας τα θετικά παραδείγματα των αντίστοιχων Συνθηκών για τις ’λπεις και τα Καρπάθια Όρη. Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, από τον Σεπτέμβριο του 2010, μέλη της επιστημονικής και ερευνητικής ομάδας του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. επιμελούνται και αποδίδουν στα Ελληνικά το διμηνιαίο Ενημερωτικό Δελτίο (Newsflash) του δικτύου SEEmore, το οποίο αρχικά κυκλοφορεί στα Αγγλικά, προκειμένου να δοθεί περισσότερη δημοσιότητα σχετικά με τις δραστηριότητες του δικτύου στην Ελληνική επιστημονική κοινότητα και να ενισχυθεί η έρευνα, η ευαισθητοποίηση και η διάχυση της γνώσης για τις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Η Ελληνική έκδοση του διμηνιαίου Ενημερωτικού Δελτίου αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε επιστήμονες, ερευνητές, μελετητές και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, αναπτυξιακών εταιρειών και άλλων σχετικών φορέων.

Εάν γνωρίζετε συναδέλφους, επιστήμονες, ερευνητές, οργανισμούς και άλλους φορείς οι οποίοι ενδεχομένως ενδιαφέρονται να λαμβάνουν τις διμηνιαίες ενημερώσεις, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε σχετικά.

Περισσότερες πληροφορίες για τους σκοπούς και τις δραστηριότητες τους ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.ntua.gr/MIRC/ .


Με εκτίμηση

Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ.Π.
για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος
και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισμών

 

  
    αριθμός επισκεπτών