Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη" 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.∆.Ε.)

 

για την Προστασία και Ανάπτυξη του Ορεινού Περιβάλλοντος

και των Τοπικών Ευρωπαϊκών Πολιτισμών

 

Ανακοίνωση – Πρόσκληση

Μέτσοβο 31.3.2011

Το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.) και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., σε συνεργασία µε το Ίδρυμα Ερευνών Κτηματολογίου και τη δεύτερη κατεύθυνση σπουδών του Διεπιστηµονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη», µε αντικείμενο το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, στο πλαίσιο των κύκλων Ανοιχτών Διεπιστηµονικών Ηµερίδων/Διηµερίδων/Διαλέξεων του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. για το 2011,

σας προσκαλούν να πάρετε µέρος:

Στην διεπιστημονική ημερίδα η οποία θα γίνει την Τετάρτη 13 Απριλίου 2011 από τις 9.00 το πρωί ως τις 15.00µ.µ., στη μεγάλη αίθουσα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο, µε θέμα:

«Κτηματολόγιο, Ολοκληρωμένες Αποδόσεις και Πολιτική Γης

ως Θεμέλια Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης για τις Ορεινές Περιοχές».

  • Θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν διεξοδικά οι Συλλογικές Διεπιστημονικές Μεταπτυχιακές Εργασίες των φοιτητών του Δ.Π.Μ.Σ. για την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Φθιώτιδας και Χαλκιδικής.

Θα μιλήσουν ακόμη :

  • Ο Ομότιμος Καθηγητής του Ε.Μ.Π. Δημήτρης Ρόκος, µε θέμα: «Θεωρία και Πράξη της Αξιοβίωτης Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης στις Ορεινές Περιοχές»,

  • Η Επίκουρος Καθηγήτρια του Ε.Μ.Π. Έφη Δηµοπούλου, µε θέµα: «Το Κτηματολόγιο ως θεμέλιο και εργαλείο Πολιτικής Γης και Ανάπτυξης των Ορεινών Περιοχών» και

  • Ο υποψήφιος Διδάκτωρ του Ε.Μ.Π. Βάιος Κώτσιος, Περιβαλλοντολόγος, ΜΔΕ «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» του Ε.Μ.Π. και ΜΔΕ «Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα: «Ο ρόλος των αναπτυξιακών παραδειγμάτων στην πορεία προς την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών».

Στη συζήτηση η οποία θα ακολουθήσει µε συντονιστή τον Καθηγητή Δ. Ρόκο, (στην οποία θα λάβουν μέρος και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και φοιτήτριες του Ε.Μ.Π. στο Μέτσοβο), θα συµµετάσχουν και οι εκπρόσωποι των προσκεκλημένων φορέων της Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και των σχετικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών πολιτών µε παρεμβάσεις και σχόλια.

Είσοδος ελεύθερη.

Καθηγητής Δ. Ρόκος

Επιστημονικός Υπεύθυνος του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

     

  
    αριθμός επισκεπτών