Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη"


                                                                                    
    
     

     

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

(ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Ε.Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ  ΙΔΡΥΜΑ

(Π.Δ. Φ.Ε.Κ.559, τ.Β, 15.5.2001)

    

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 1ΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕ.Κ.Δ.Ε. ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

 

 Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012 Μεγάλο Αμφιθέατρο, Κτήριο Λαμπαδαρίου,
Σχολή Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

  

Έξη βίντεο. Ολόκληρη η εκδήλωση. Επιμέλεια Ναπολέοντα Ροντογιάννη

  

Λίστα αναπαραγωγής: Μπορείτε να δείτε όλα τα βίντεο με τη σειρά ή παρακάτω όποιο επιθυμείτε

  

1-ΜΕ_Κ_Δ_Ε Βράβευση ταινιών Καθηγητής Άγγελος Σιόλας

  

2-ΜΕ_Κ_Δ_Ε Χαιρετισμός Πρόεδρος  Δημήτρης Ρόκος

  

3-ΜΕ_Κ_Δ_Ε Ομιλία του Αντιπροέδρου κ. Ηλία Ζούβια.

  

4-ΜΕ_Κ_Δ_Ε Πρόεδρο Κριτικής Επιτροπής Μισέλ Δημόπουλο

  

5-Απονομή τιμητικών επαίνων βραβευθέντες Δημήτρης Ρόκος

  

6-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

  

   

  
    αριθμός επισκεπτών