Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη"


ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

 

Για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος 

και των τοπικών ευρωπαϊκών πολιτισμών

 

ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

 

6οΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 

ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. 

Με τη συνεργασία του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. 

16-19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) ΤΟΥ Ε.Μ.Π.

ΜΕΤΣΟΒΟ

«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ»

Διεπιστημονικές Έρευνες, Μελέτες και Συμβολές, Έργα, Δράσεις,

Στρατηγικές, Πολιτικές,  Εφαρμογές, Προοπτικές, 

Δυνατότητες και Περιορισμοί.

  

Ολόκληρη η εισήγηση του καθηγητή του ΕΜΠ, Δημήτρη Ρόκου

  

  
    αριθμός επισκεπτών