ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Σύγχρονα θέματα
"υγεία"


ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Αθήνα 14η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Πρόσκληση

Σας προσκαλούμε στην εκδήλωση με κεντρικό θέμα:

Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία

Προκλήσεις & Προοπτικές για το μέλλον

στο πλαίσιο των δράσεων του 1ου έτους της

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

«ΑΣΦΑΛΕΙΣ & ΥΓΙΕΙΣ ΧΩΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» 2018-2019

«Διαχείριση επικίνδυνων ουσιών»

και της

ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 2016-2020

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην ΑΘΗΝΑ,

την Παρασκευή, 14η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

σε αίθουσα της ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, οδός Κάνιγγος 27

( ώρα προσέλευσης 5:00 μ.μ., ώρα έναρξης 5:30 μ.μ. )

  

η πρόσκληση σε pdf

   

 
    αριθμός επισκεπτών
--