ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

Σύγχρονα θέματα
"υγεία"


Δωρεάν έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη

3 - 7 Οκτωβρίου 2011

 

 

 

 

Το Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και η Ουρολογική Εταιρεία προβαίνουν σε μία ενέργεια κοινωνικής ευθύνης, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, παρέχοντας δωρεάν έλεγχο για τον καρκίνο του προστάτη 3 - 7 Οκτωβρίου 2011 (εξέταση PSA) με αφορμή την εβδομάδα πρόληψης κατά του καρκίνου του προστάτη, 3 - 7 Οκτωβρίου 2011.
Σκοπός της ενέργειας είναι η ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας για τον καρκίνο του προστάτη, η ευαισθητοποίησή της και η συμμετοχή όσων περισσότερων γίνεται στην εξέταση αυτή.

 

T: 210 9313200
F: 210 9313245
http://www.generation-y.gr/el/home

 
    αριθμός επισκεπτών