Σύγχρονα θέματα
"παιδεία"


«Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)»

Πρόσκληση συμμετοχής στον πρώτο κύκλο εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων
Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα πλαίσια του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκληση» / Άξονας Προτεραιότητας: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής/ Ειδικός Στόχος: Βελτίωση της καθημερινής ζωής μέσω ΤΠΕ – Ισότιμη συμμετοχή των πολιτών στην Ψηφιακή Ελλάδα, της Πράξης «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Ανάπτυξη και Διάδοση του Ανοιχτού Λογισμικού», διοργανώνει τον πρώτο κύκλο εκπαιδευτικού σεμιναρίου διάρκειας έξι (6) εβδομάδων με θέμα «Ανοιχτό Λογισμικό για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και υλοποιείται από την Μονάδα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Ι. Φωτιάδη.

Στόχος Σεμιναρίου

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον. Τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα περιέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση η οποία θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις αντίστοιχες γνώσεις για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ που θα αναλάβουν στο πλαίσιο εκπαίδευσής τους στην Μονάδα Αριστείας. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει εξειδικευμένος προγραμματισμός στον κύκλο εκπαίδευσης των σεμιναρίων σχετικά με τεχνολογίες και πρότυπα που χρησιμοποιούνται, γλώσσες προγραμματισμού και προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

Στόχοι της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων όπως περιγράφονται παρακάτω είναι:

  • η ενίσχυση της υπάρχουσας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Ομάδα Χρηστών Linux Ιωαννίνων, ομάδες wikipedia, creative commons, φοιτητικές ομάδες/σύλλογοι, κτλ).

  • η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινοτήτων με την βοήθεια θεσμικών φορέων ειδικού ενδιαφέροντος όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα ιδρύματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής (Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και Νοσοκομείο ΕΣΥ Χατζηκώστα).

  • η ενεργοποίηση φορέων που δραστηριοποιούνται συνεταιριστικά (αγροτικοί συνεταιρισμοί, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, κτλ) στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας

  • η ενίσχυση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Το σεμινάριο έχει διάρκεια έξι (6) εβδομάδες, και κάθε βδομάδα οι ώρες εκπαίδευσης θα είναι δύο. Το σεμινάριο ξεκινάει την Τετάρτη στις 11/6/2014 και ώρα 17:00-19:00 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Πληροφορίες Συμμετοχής και επιθυμητά προσόντα

Κάθε εκπαιδευόμενος στο σεμινάριο θα αναλάβει την εκτέλεση ενός έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογής ΕΛ/ΛΑΚ για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον. Η συνεισφορά θα αφορά ανάπτυξη λογισμικού για προσθήκη κάποιας λειτουργικότητας ή πλήρη εξελληνισμό σε κάποιο υπάρχον έργο ανοιχτού λογισμικού. Η συνεισφορά θα περάσει από τον ποιοτικό έλεγχο του έργου ώστε να γίνει αποδεκτή και να θεωρείται έγκυρη.
Στο τέλος κάθε κύκλου εκπαίδευσης θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης σε όλους τους συμμετέχοντες οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την εκπαίδευσή τους.

Τα επιθυμητά προσόντα είναι:
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Βασικές γνώσεις προγραμματισμού υπολογιστών
Ενασχόληση ή/και ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη θεματική περιοχή

Δήλωση συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την φόρμα που υπάρχει στον ακόλουθο σύνδεσμο: Σύνδεσμος δήλωσης συμμετοχής 
με τα στοιχεία τους και ένα βιογραφικό σημείωμα μέχρι και την Τρίτη 10 Ιουνίου 2014. Το σεμινάριο παρέχεται δωρεάν στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)»

Science and Technology Park of Epirus

T. 2651 00 7681 - 2651 00 7650

E-mail: info@step-epirus.gr 

URL: www.step-epirus.gr

 

 

 
      αριθμός επισκεπτών