Σύγχρονα θέματα
"παιδεία"


ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.)

 

 

    

Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.)

του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού (ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων υποδέχεται 100 σπουδαστές την Τρίτη, 1 Ιουλίου 2014 στις 09:30 π.μ., οι οποίοι θα λάβουν μέρος κατά το μήνα Ιούλιο στα τρία θερινά προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ.

Η τελετή έναρξης θα γίνει στο Αμφιθέατρο του ΔΙ.Κ.Ε.Π.Π.Ε.Ε. «Σταύρος Νιάρχος» με την παρουσία του Προέδρου του ΚΕ.Δ.Ε.Γ.ΠΟ. Αντιπρύτανη κ. Γεώργιου Καψάλη, μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου καθώς και του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού του Κέντρου.

Τα τρία προγράμματα θα υλοποιηθούν από 1 έως 31 Ιουλίου 2014. Πιο συγκεκριμένα θα υλοποιηθούν τα παρακάτω προγράμματα:

α) το πάγιο αυτοχρηματοδοτούμενο Θερινό Πρόγραμμα του Κέντρου, με τη συμμετοχή 55 αλλοδαπών σπουδαστών από 17 χώρες,

β) το Θερινό Σεμινάριο Ελληνικής Γλώσσας & Πολιτισμού για υποτρόφους του Υπουργείου Παιδείας το οποίο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με τη συμμετοχή 35 αλλοδαπών υποτρόφων από 13 χώρες. Το πρόγραμμα ανατέθηκε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ύστερα από πολλά χρόνια μετά από σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κατάθεση προτάσεων προς το Υπουργείο Παιδείας,

γ) το πρόγραμμα των Νέων Απόδημων Ηπειρωτών με τη συμμετοχή 12 σπουδαστών. Επισημαίνεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα υλοποιείται για 7η συνεχόμενη χρονιά, ενώ από τον Ιούλιο του 2009 έχει υπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ηπειρωτών Εξωτερικού, το οποίο έχει θέσει υπό την αιγίδα του το συγκεκριμένο Πρόγραμμα.

 

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Διδασκαλίας Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού

Καθηγητής Γεώργιος Καψάλης

Αντιπρύτανης

 

Ιωάννινα, 27/6/14

 


 

 

 
      αριθμός επισκεπτών