Σύγχρονα θέματα
"παιδεία"


Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

«Συνδέοντας την καινοτομία με την αρχαιότητα» 

Μία διαδραστική πλατφόρμα περιήγησης

Στο πλαίσιο της δράσης «Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς», η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων  διοργανώνει το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019, στις 12:00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Αρχαιολογικού Μουσείου Ιωαννίνων, εκδήλωση με τίτλο «Συνδέοντας την καινοτομία με την αρχαιότητα».

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη της Terracom Α.Ε. και του Τμήματος Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και έχει ως σκοπό την ενημέρωση για το ερευνητικό έργο ProxiTour που υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ».

Tο έργο «ProxiTour»  αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιεί το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού στην περιοχή της Ηπείρου. Αντικείμενο του ProxiTour είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μίας «έξυπνης», διαδραστικής πλατφόρμας περιήγησης, η οποία θα παρέχει εξατομικευμένη πληροφορία βάσει  της θέσης του χρήστη. Η περιήγηση θα αφορά χώρους πολιτιστικού, τουριστικού και περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, τόσο εξωτερικούς όσο και εσωτερικούς. Ως χώροι αναφοράς έχουν επιλεγεί το Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων και το Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων.

Το ProxiTour χρησιμοποιεί σύγχρονες κινητές συσκευές (smartphones/tablets) και τεχνολογίες αιχμής όπως το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things - ΙοΤ) και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων.

Το σύστημα θα προσφέρει καλύτερη και πιο διαδραστική προβολή του πολιτιστικού αποθέματος, με τρόπο στοχευμένο, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών και επιμέρους κριτήρια (ηλικιακά κ.α).

  


  

    

 
      αριθμός επισκεπτών