Σύγχρονα θέματα
"παιδεία"


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ

ΑΘΗΝΑ 20--3-2016

Αριθ. Πρωτ. …..

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 

ΚΛΑΔΟΥ ΤΕ1­ ΠΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ  

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ 

                  ΠΡΟΣ

1. Υπουργό Παιδείας 

κα Νίκη Κεραμέως

 

2. Υφυπουργό Παιδείας 

κα. Σοφία Ζαχαράκη

 

3. Την Γεν. Γραμματέα ΠΕ και ΔΕ

κα Αναστασία Γκίκα

 

4. Γραμματέα ΤΕΕ & δια βίου εκπ/σης 

κ. Γιώργιο Βούτσινο 

Πρόεδρο ΙΕΠ info@iep.edu.gr 

5. κ. Ιωαν. Αντωνίου  

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ: 

- Διοίκηση Εκπ/σης χώρας

- Σιβιτανείδιος Σχολή

- Διοικητή ΟΑΕΔ – Δ/νση εκπ/σης

- -ΟΛΜΕ -  ΜΜΕ –

-  ΕΠΑΛ & ΕΚ -Συναδέλφους

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1974

Προσωρινή Δ/νση: Γραφείο ΕΛΜΕ-Σιβιτανιδείου Θεσ/νίκης 151, Καλλιθέα, τ.κ. 17610

https://peteem1.blogspot.com 

Ηλ. Δ/νση: e-mail:  peteem.te01@gmail.com

Πληροφορίες: Πρόεδρος 6977982673 Cosmote, 6909405878 win 

Γεν. Γραμματέας 6937371144 

Αρ. Λογαριασμού: IBN - GR 97026 0611 0000040102504392  Eurodank                        

 

ΑΘΗΝΑ 08-11-2020

Αριθ. Πρωτ. 08/20

Εργαστηριακή εκπαίδευση στα ΕΠΑΛ με τηλ-«εκπαίδευση»; 

(Απόφαση Δ.Σ. με τηλεδιάσκεψη στις 8-11-2020)

Σε έκτακτη συνεδρίαση το Δ.Σ. της ΠΕΤΕΜ, εκτίμησε τo νέο κλείσιμο των ΕΠΑΛ λόγω του COVID-19, και τις αποφάσεις του υπουργείου παιδείας. 

Με γνώμονα την υπεράσπιση της δημόσιας ΤΕΕ και ειδικότερα της εργαστηριακής εκπαίδευσης, και εν συνεχεία του (επισυναπτόμενου) με αριθ. πρωτ. 07/20/19-9-2020, εγγράφου μας, διαπίστωσε τα εξής: 

Α] 

1. Η υγειονομική κρίση του covid-19 έγινε χρυσή ευκαιρία για τη γενικευμένη υποχρεωτική εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ) ή τηλεκπαίδευσης, σύγχρονης ή ασύγχρονης. Στην αρχή προαιρετικά και με επίκληση στο εκπαιδευτικό καθήκον ή σ’ ενοχικά σύνδρομα, ήδη υποχρεωτικά ως καινοτόμα και πολλά υποσχόμενη μορφή εκπαίδευσης και δήθεν, μόνη ρεαλιστική λύση.

2. Οι διάφορες ψηφιακές πλατφόρμες και τα ηλεκτρονικά απουσιολόγια μαθητών κ.λ.π. δεν είναι εκπαίδευση, ούτε και νομιμοποιείται κάποιος εκπαιδευτικός να καταχωρεί απουσίες εκτός αιθούσης ή εργαστηρίου, όταν για διαφόρους λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβασή του στο φυσικό χώρο εργασίας του (νομολογία Μώραλη ΓΓ Υπουργείου 1988). Ας μας γνωστοποιηθεί ποια διάταξη νόμου μας υποχρεώνει να διαχωρίζουμε τους μαθητές, με μια τέτοια επίδικη διαδικασία και μάλιστα να καθορίζει τη συνολική φοίτηση των μαθητών;  

3. Δεν εξασφαλίζεται η καθολική συμμετοχή όλων των μαθητών. 

4. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση η δια ζώσης διεξαγωγή των εργαστηριακών μαθημάτων των τομέων και ειδικοτήτων στα ΕΠΑΛ & Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ), να αντικατασταθεί με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Ούτε είναι δυνατόν η σημερινή δομή   του ΕΠΑΛ να μετατραπεί «εν μία νυκτί» σε «ψηφιακό» σχολείο, με αυτά τα παιχνιδίσματα! 

5. Η ικανοποίηση των διδακτικών στόχων στις εφαρμοσμένες επαγγελματικές δεξιότητες, σε σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα, για κάθε ειδικότητα κατεύθυνσης, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί εκτός του εργαστηριακού χώρου, εξ αντικειμένου.

6. Συνήθως στα εργαστηριακά μαθήματα  η διδασκαλία των ενοτήτων περιλαμβάνουν ένα πολύ μικρό μέρος εποπτικών μέσων διδασκαλίας, αλλά ούτε και υπάρχουν εκπαιδευτικές μονάδες ή συσκευές προσομοίωση, που να εξασκούνται οι μαθητές και για το λόγω αυτό το εργαστηριακό μέρος αρχίζει και ολοκληρώνεται σε πραγματικά αντικείμενα.

7. Εντός του εργαστηρίου δίδοντα τα πραγματικά μεγέθη των τεχνολογικών στοιχείων εφαρμογών, προκειμένου, με την καθοδήγηση του εργαστηριακού καθηγητή ο μαθητής να αποκτήσει την ικανότητα να περιγράφει, συνθέτει,  σχεδιάζει, επισκευάζει,  κατασκευάζει κ.α. μέρος ή τμήμα  των στοιχείων αυτών.

8. Δεξιότητες εξ αποστάσεως δεν μπορούν να αποκτηθούν! Όταν μάλιστα ο κάθε ένας μαθητής χρήζει διαφορετικής φροντίδας και καθοδήγησης, στα πρώτα του βήματα, απόκτησης τεχνικών δεξιοτήτων. 

9. Κάθε εργαστήριο έχει διαφορετικό βαθμό δυσκολίας, όπου ο μαθητής πρέπει βιωματικά, να αντιμετωπίζει, ώστε να μάθει να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για πιθανό κίνδυνο ατυχημάτων. 

10. Οφείλουν να γνωρίζουν οι αρμόδιοι «αξιωματούχοι» της διοίκησης, ότι οι ασκήσεις των εργαστηρίων έχουν επαναληπτικό χαρακτήρα εκμάθησης και η διεξαγωγή του μαθήματος περιλαμβάνει την εξάσκηση από τους ίδιους τους μαθητές, εν αντιθέσει με την πλατφόρμα webex, που αφορά την εξ’ αποστάσεως επικοινωνία του μαθητή με το σχολείο σε μια καθ’ έδρας διάλεξη.  

11. Για τον λόγο αυτόν προβλέπονται επισκέψεις σε παραγωγικούς, εργασιακούς χώρους, ιδιαίτερα στον χρόνο διδασκαλίας των εργαστηριακών και των επαγγελματικών μαθημάτων κάθε ειδικότητας, για την απόκτηση περισσότερων εμπειριών στις εφαρμοσμένες πραγματικές συνθήκες του τομέα των ειδικοτήτων, που σπουδάζουν.

12. Σύμφωνα με τη διδακτέα ύλη στα εργαστηριακά και επαγγελματικά μαθήματα στους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, χορηγείται πτυχίο με επαγγελματικά δικαιώματα επιπέδου 4 του οργανισμού επαγγελματικών προσόντων.

13.  Οι συνάδελφοι των εργαστηρίων του κλάδου μας ΤΕ με πρωτοβουλίας τους, τη περίοδο αυτή αναπλήρωναν την «χαμένη» ύλη (της Β’ τάξης τομέα), από το προηγούμενο Lockdown,  λόγω της μεγάλης εμπειρίας τους στο χώρο. 

 

Με βάση όλων αυτών, διαπιστώνονται και τα εξής: 

α) Είναι αυτονόητο ότι το εργαστήριο δεν μπορεί να μεταφερθεί στο σπίτι του εκπαιδευτικού, ούτε των μαθητών, διότι, όπως αναφέρουμε δεν πρόκειται για διάλεξη και άσκηση στο τετράδιο αλλά για πραγματικό αντικείμενο εφαρμογών. Σε κάθε περίπτωση και εάν αυτό ήταν εφικτό σε ορισμένες τεχνολογικές ενότητες, χωρίς βέβαια η υπηρεσία να μας έχει διαθέσει, ποτέ κάποιο αντίστοιχο εκπαιδευτικό μέσο π.χ. Laptop, software, είναι αποδεδειγμένο ότι οι περισσότεροι μαθητές των ΕΠΑΛ της χώρας δεν διαθέτουν τα ανάλογα τεχνολογικά μέσα πρόσβασης και γι’ αυτό η συμμετοχή την προηγούμενη περίοδο στην τηλεκπαίδευση ήταν κάτω του 10%. 

β) Ειδικότερα στα ΕΠΑΛ, ένα ποσοστό μαθητών, που υπερβαίνει το 30% δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, τάμπλετ, σύνδεση στο διαδίκτυο, ακόμη και σε σύγχρονα κινητά τηλέφωνα, δεν διαθέτει σταθερό τηλέφωνο, ακόμα ορισμένοι μάλιστα διαβιούν σε σπίτια με κομμένο ρεύμα! Επιπρόσθετα, η μη εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης όλων των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο διαδίκτυο και στις πλατφόρμες αποκλείει κάθε υποχρεωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης ενός τέτοιου μέτρου. Η με βίαιο τρόπο μεταφορά του κόστους αγοράς εξοπλισμού σε γονείς και εκπαιδευτικούς δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από την ΠΕΤΕΕΜ και το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας. 

γ) Γι΄ αυτό, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι όταν τα σχολεία είναι κλειστά η εκπαιδευτική εργαστηριακή διαδικασία συνεχίζεται «επί της οθόνης», όπως θέλει να το παρουσιάσει το υπουργείου παιδείας για επικοινωνιακούς λόγους. 

δ) Δεν είναι επιτρεπτό διευθυντές ΕΠΑΛ, με υπέρμετρο ζήλο ή χωρίς ειδική γνώση της εργαστηριακής εκπαίδευσης, για να είναι τυπικά εντάξει με την υπηρεσία, να ασκούν πίεση και απειλές στους συναδέλφους μας για την πραγματοποίηση εξ’ αποστάσεως εργαστηριακής εκπαίδευσης, ακόμα και χωρίς αποφάσεις Συλλόγων Διδασκόντων!

Β] ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

 Σε σχέση με το κλείσιμο των σχολείων και την κατάσταση που διαμορφώνεται, η ΠΕΤΕΕΜ απαιτεί: 1)  ανοιχτά όλα τα σχολεία άμεσα, με μέτρα υγιεινής προστασίας  και ασφάλειας (τεστ, μείωση μαθητών, άδειες στους ευπαθείς, καθαριότητα), αύξηση των κονδυλίων στις σχολικές επιτροπές κλπ.   

2) αναπλήρωση όλων των χαμένων εργαστηριακών ωρών εκ του προγράμματος σε παράλληλο χρόνο εντός του ωραρίου του σχολείου, σε διαφορετική περίπτωση δεν μπορούμε να εγκρίνομε την ανακήρυξη από τους Συλλόγους των Διδασκόντων πτυχιούχων, χωρίς να έχει καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρους του Α.Π. κάθε ειδικότητας 

3) Προσλήψεις, άμεσα συναδέλφων ΤΕ, και ιδιαίτερα εκείνων, που ο νόμος Γαβρόγλου τους έστειλε στα αζήτητα (με το προσόντολόγιο), εκμηδενίζοντας ακόμα και 20χρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Αυτών των συναδέλφων, οι οποίοι είναι σε θέση να ενταχθούν άμεσα στο ταχύρυθμο πρόγραμμα αναπλήρωσης της ύλης των σχολικών εργαστηρίων των ΕΚ, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και μάλιστα αδίδακτης ύλης, του περασμένου σχ. έτους.

4) Απορρίπτουμε την υποχρεωτικότητα των διατάξεων, όπως ορίζονται για μαθητές και εκπαιδευτικούς και είναι αδύνατο να μιλάμε και για καταχώρηση απουσιών στα εργαστηριακά μαθήματα, για όσο διάστημα τα σχολεία είναι κλειστά. Στο ίδιο διάστημα και υπό αυτές τις  συνθήκες  δεν μπορεί να καλυφθεί η διδακτέα ύλη των εργαστηρίων, για τους λόγους που εκθέτουμε και γι΄ αυτό κανένας συνάδελφος δεν μπορεί να συμμετέχει στην  υποβάθμιση του θεσμού της εργαστηριακής εκπαίδευσης των ΕΠΑΛ και ΕΚ. και την ακύρωση του ιδίου, ως τεχνικού και εκπαιδευτικού.

5) Όλοι οι εκπαιδευτικοί θα σταθούμε για μια ακόμα φορά δίπλα στους μαθητές μας «με όλα τα μέσα!» Όπως το κάναμε και την Άνοιξη, έτσι και τώρα δε θα αφήσουμε κανένα παιδί πίσω, θα σταθούμε δίπλα του, θα αγωνιστούμε ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης, που δε παίρνει κανένα μέτρο για την ουσιαστική μορφωτική στήριξη των παιδιών.

6) Καλούμε του συναδέλφους του κλάδου μας ΤΕ01,02  και μέλη της Πανελλαδικής μας Ένωσης να δηλώνουν την αντικειμενική δυσκολία πραγματοποίησης εργαστηρίων από απόσταση, που ούτως ή άλλως αποτελεί απέχθεια των μαθητών των ΕΠΑΛ.

7) Απαιτούμε από τα ΠΕΚΕΣ και του συντονιστές, που έχουν την αρμοδιότητα στα ΕΠΑΛ να τοποθετηθούν πάρ’ αυτα και να μην κρύβονται.  

8) Καλούμε τις ΕΛΜΕ, όπως και  το ΔΣ της ΟΛΜΕ να λάβουν άμεσα συνδικαλιστές αποφάσεις για πρακτικά μέτρα, που να στηρίζουν όλους τους συναδέλφους και να προβούν σε ανάλογες ενέργειες. Δεν θα ανεχθούμε άλλον υποβιβασμό της Δημόσιας ΤΕΕ.

9) Ζητάμε την κατάργηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για την τηλεκπαίδευση

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΝΟΙΧΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΩΡΑ – ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΓΩΝ ΤΕ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΤΕ01-02 Ν.ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

---------------------------------------------------------

Τέρμα πια στην κοροϊδία: Να ικανοποιηθούν εδώ και τώρα οι δίκαιες διεκδικήσεις εκπαιδευτικών, μαθητών, γονιών!

Σε κάθε περίπτωση επιφυλασσόμαστε κάθε νομίμου δικαιώματος 

Συνημμένο 1. Το υπ. αριθ. 07/20/19-9-2020, εγγράφου μας

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΕΤΕΕΜ 

   

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

  

    ΚΩΣΤΑΣ    ΚΟΡΔΑΤΟΣ                               ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΚΚΟΤΟΣ  

 Δείτε ολόκληρο το κείμενο σε pdf

 

 
      αριθμός επισκεπτών