Σύγχρονα θέματα
"παιδεία"


Εκπαιδευτικά προγράμματα

της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρική Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων σχ. έτους 2021-22

Η «Βιβλιοθήκη Γνώσης και Συναισθημάτων» της Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Ιωαννίνων, στηρίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία, συνεχίζει, αξιοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, την υλοποίηση των εκπαιδευτικών της προγραμμάτων για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, για τη χρονιά 2020 – 2021.

Περισσότερα θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο

http://zosimaialib.sch.gr/?p=3483&lang=el

 

   

 
      αριθμός επισκεπτών