Σύγχρονα θέματα
"παιδεία"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, παρά τις δύσκολες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, συνεχίζει το εκπαιδευτικό και ερευνητικό  του έργο με σαφή ποιοτικά χαρακτηριστικά και αναγνώριση, χάρη στη συλλογική προσπάθεια των καθηγητών, του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και των φοιτητών του.

Η οριζόντια εφαρμογή του «σχεδίου μεταρρύθμισης της Δημόσιας Διοίκησης» στην Ανώτατη Εκπαίδευση, εκτός των σοβαρών νομικών ζητημάτων που εγείρει, θα οδηγήσει σε ουσιαστική υποβάθμιση του συνολικού εκπαιδευτικού  έργου. Πιθανή συρρίκνωση του προσωπικού των υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων θα διαμορφώσει μόνιμα δυσμενείς συνέπειες στην αποστολή και τη λειτουργία του Ιδρύματος.

Δυστυχώς, διάφορες φήμες για καταλόγους με υπό απόλυση υπαλλήλους ή δελτία τύπου ορισμένων ΜΜΕ που στοχεύουν το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ως ένα Πανεπιστήμιο που διαθέτει πλεονάζον διοικητικό προσωπικό, απέχουν από την πραγματική διοικητική δομή και οργάνωση του Ιδρύματος.

Αναφορικά με το ενδεχόμενο να τεθούν σε διαθεσιμότητα διοικητικοί υπάλληλοι των Πανεπιστημίων, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δηλώνει κατηγορηματικά ότι αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις προσωπικού όλων των κατηγοριών.  Επισημαίνει, επίσης, ότι με τη διαδικασία – εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4039/2012 το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα από τα τρία Πανεπιστήμια της χώρας, στο οποίο τέθηκαν ήδη σε διαθεσιμότητα δεκαεννέα (19) διοικητικοί υπάλληλοι του Ιδρύματος, ενώ συνολικά από το έτος 2008 έχουν αποχωρήσει από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων περισσότεροι από διακόσιοι υπάλληλοι. Παράλληλα έχουν καταργηθεί αναιτιολόγητα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενενήντα έξι (96) κενές οργανικές θέσεις μόνιμου διοικητικού προσωπικού και είκοσι επτά κενές (27) θέσεις διοικητικού προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ.

Επισημαίνεται ότι η αναλογία του αριθμού των μελών του διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου μας προς τον αριθμό των μελών του διοικητικού προσωπικού είναι από τις μικρότερες μεταξύ των Πανεπιστημίων της χώρας.

Κατά συνέπεια, το διοικητικό προσωπικό  του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων δεν επαρκεί, σε καμία περίπτωση, για την εξασφάλιση της λειτουργίας των επτά Σχολών και των δεκαπέντε Τμημάτων του Ιδρύματος, με πολλούς Τομείς, Εργαστήρια και άλλες λειτουργικές και ακαδημαϊκές μονάδες και με βασική επιδίωξη την έρευνα και τη διασφάλιση των σπουδών και της μέριμνας των φοιτητών του.

Με βάση τα παραπάνω, η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων απαιτεί να μην ενταχθεί το ακριτικό Πανεπιστήμιό μας σε διαδικασίες ένταξης διαθεσιμότητας και μάλιστα για δεύτερη φορά.

Επίσης, η Πρυτανεία είναι σε ετοιμότητα, από κοινού με όλα τα ακαδημαϊκά και διοικητικά όργανα του Ιδρύματος και τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, να αντιμετωπίσει κάθε δυσμενή εξέλιξη με αίσθημα ευθύνης και αλληλεγγύης.

 

 

Ιωάννινα, 3 Σεπτεμβρίου 2013

Από την Πρυτανεία

  

    

 
      αριθμός επισκεπτών