Άνοιξη Τσιάπα Χασιρτζόγλου

"Να θυμηθώ να μην υποταχθώ"

Από τις εκδόσεις Δωδώνη

    

    


 

    

Η συγγραφέας γράφει:

Γεννήθηκα στα Ιωάννινα

-τα Γιάννενά μου-

όπου και έζησα την πρώτη

δεκαετία της ζωής μου.

Την Ηπειρώτικη καταγωγή μου φορώ ως κόσμημα…….

ποίημα: Γιάννενα εσείς...                           
των θρύλων και της ομορφιάς

            


 

  

   

 
τον φάκελο «βιβλίο»
   τον διαβάσανε:
  

      αριθμός επισκεπτών