Ρήγας Βελεστινλής (Φεραίος)

"Κάλλιο  ’ναι μιας ώρας ελεύθερη ζωή
παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή"
Μερικές ρήσεις του Ρήγα

Φωτογραφίες από το σπίτι του Ρήγα στη Βιέννη και αναμνηστική πλάκα