ΤΑ ΝΕΑ

Ηπειρωτικά Νέα

Τριμηνιαία Έκδοση Ιδιοκτησία: Σύλλογος Πλατανούσας Ιωαννίνων

Επιμέλεια έκδοσης Κώστας Ν. Μπατσής

Έτος 45ο Αρ. Φύλλου 203 Οκτώβριος Νοέμβριος Δεκέμβριος 2018

   Εδώ θα βρείτε ολόκληρο το τεύχος σε pdf

Μερικές από τις φωτογραφίες, που περιέχονται στο τεύχος αυτό


 

 

 

    

 

    αριθμός επισκεπτών