Σύγχρονα θέματα
"ανάπτυξη"


 

                                                                           
    
     

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

  

ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.)
του Ε. Μ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ (Π.Δ. Φ.Ε.Κ. 559, τ.Β, 15.5.2001)

   

2ος ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ (DOCUMENTARIES) ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟΝ ΘΟΔΩΡΟ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ

   

Μετά την επιτυχία του 1ου Διαγωνισµού ο οποίος ολοκληρώθηκε το 2011, το Ίδρυµα Ανάπτυξης του Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστηµονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισµών, στο πλαίσιο των σκοπών του, δηλαδή της πολυδιάστατης ενίσχυσης της διεπιστηµονικής, εκπαιδευτικής, ερευνητικής και πολιτισµικής αποστολής του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., διοργανώνει τον 2ο Διαγωνισµό Ταινιών Τεκµηρίωσης για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωµένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, µε στόχο να συµβάλει ουσιαστικά στην προσπάθεια ξαναζωντανέµατος της υπαίθρου και ιδιαίτερα των ορεινών περιοχών, στα χρόνια της πολυδιάστατης κρίσης. Το Ίδρυµα αφιερώνει το Διαγωνισµό στο µεγάλο δηµιουργό Θόδωρο Αγγελόπουλο και το πολύτιµο για την πατρίδα µας έργο του. Οι ταινίες οι οποίες θα βραβευτούν, αλλά και ειδικά επιλεγµένες ταινίες θα προβληθούν στην ειδική εκδήλωση του Διαγωνισµού που θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του Ε.Μ.Πολυτεχνείου (ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.), στην πατρίδα των Ιδρυτών και µεγάλων Ευεργετών του, το Μέτσοβο. Στις καλύτερες ταινίες θα δοθούν τα παρακάτω βραβεία:

  

  •  ένα πρώτο βραβείο µε χρηµατική ενίσχυση 4.000 €, εξ ηµισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό,

  •  ένα δεύτερο βραβείο µε χρηµατική ενίσχυση 3.000 €, εξ ηµισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό,

  •  ένα τρίτο βραβείο µε χρηµατική ενίσχυση 2.000 €, εξ ηµισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό και

  •  έναν έπαινο µε χρηµατική ενίσχυση 1.000 €, εξ ηµισείας σε σκηνοθέτη και παραγωγό.

 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να βρουν στοιχεία για το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Πολυτεχνείου και το Ίδρυµα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., τα κείµενα των πρακτικών των σχετικών Συνεδρίων τους, καθώς και για τους όρους συµµετοχής στο διαγωνισµό και άλλες σχετικές πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π: www.ntua.gr/MIRC. Επίσης στην ιστοσελίδα του Διεπιστηµονικού Προγράµµατος

  

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

6 βίντεο από την εκδήλωση βράβευσης των ταινιών του 1ου Διαγωνισμού Ταινιών Τεκμηρίωσης για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών του Ιδρύματος Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. [Τα βίντεο από την εκδήλωση]

  

 

Για το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π.

 

                        Ο Πρόεδρος                                                                   Ο Γραµµατέας

 

                        Δ. Ρόκος                                                                   Δ.-Δ. Μπαλοδήµος

          Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ.Π.                                        Οµότιµος Καθηγητής Ε.Μ.Π.


   

  
    αριθμός επισκεπτών