ΓΙΑΝΝΕΝΑ  ΠΟΛΗ  ΤΩΝ  ΕΥΕΡΓΕΤΩΝ

"Δράσεις Πολιτισμού"

 Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ηπειρώτες Λογοτέχνες

Γιάννης Δάλλας

Ο Ηπειρώτης Ποιητής, Δοκιμιογράφος και Μεταφραστής Αρχαίων Ελλήνων Λυρικών

  


         

       

     

        Οι  ιδέες μου φωσφορισμοί του σώματος     

         Κι  άλλες που μοιάζουν τεθλασμένες αστραπής     

         Βλέπει το σώμα μου και νυχτοπερπατεί     

 

          Μη τις χωρίζετε απ΄  το σώμα μου, αδερφοί....     

  Γιάννης Δάλλας ''από τα βιώματα της εποχής στην ποίηση'' video στο YouTube


    

Γιάννης Δάλλας διαβάζει: "Από την Άρτα των γυμνασιακών μου χρόνων"


    

Γιάννης Δάλλας διαβάζει: "Από την Πόλη των συντεχνιών και των αγώνων" (Γιάννενα)


    

      αριθμός επισκεπτών