"Δράσεις Πολιτισμού"

 Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ηπειρώτες Λογοτέχνες

Πορφύρης Τάσος

Ο Ηπειρώτης ποιητής

    


 

    

Το γλυπτό με το οποίο βραβεύτηκε ο ποιητής.
Είναι ευγενική προσφορά του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη,
καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Φωτογραφίες πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης


Φωτογραφίες μετά την εκδήλωση, στην ταβέρνα.

    

   αριθμός επισκεπτών
       URL Counter