"Δράσεις Πολιτισμού"

 Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Ηπειρώτες Λογοτέχνες

Πορφύρης Τάσος

Ο Ηπειρώτης ποιητής

    


 

    

Το γλυπτό με το οποίο βραβεύτηκε ο ποιητής.
Είναι ευγενική προσφορά του γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη,
καθηγητή της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.
Φωτογραφίες πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης


Φωτογραφίες μετά την εκδήλωση, στην ταβέρνα.

    

   αριθμός επισκεπτών